Pressmeddelande -

Missad obduktion på Länssjukhuset Ryhov anmäls enligt Lex Maria

I maj förra året föddes ett dödfött barn på Länssjukhuset Ryhov. I samband med förlossningen bestämdes att barnet skulle obduceras, men på grund av oklara rutiner mellan förslossningsavdelningen, patologilaboratoriet och bårhuset utfördes ingen obduktion. Sjukhuset har redan förbättrat rutinerna men vill ha Socialstyrelsen bedömning om de skärpta rutinerna är tillfyllest. Kontaktperson Carsten Frisenette-Fich, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Jönköpings sjukvårdsområde 036-32 19 74, 0705-22 10 85 Skyldighet att anmäla Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde. Sjukvården vill lära av misstagen Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod. Om patienten är missnöjd med vården Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt. Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till Patientens direktkanal som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Ovanligt med allvarliga skador Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria. Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget Vänliga hälsningar Anna-Lena Bengtsdotter Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5 551 85 Jönköping anna-lena.bengtsdotter@lj.se 036-32 10 26, 070-382 10 26 www.lj.se/ryhov

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping