Pressmeddelande -

Nu ska vi samla kunskap om hur unga vuxna mår

28 november 2008 samlas 130 personer från länet för att skapa en gemensam bild av ungas psykiska hälsa - och tillsammans hitta idéer för att förbättra den.

Kunskapssamlingen "Det stora steget" syftar på det steg unga vuxna (18-24 år) tar från tonårstiden till det tidiga vuxenlivet, med allt vad det innebär - eget boende, arbete, högre studier, parrelationer. Samtidigt har de unga vuxna lägst nivå av psykiskt välbefinnande och högst nivå av stress i vår befolkning.
Hur går den ekvationen ihop? Vad innebär det för framtiden? Hur vänder vi trenden?
Det stora steget sätter fokus på den livssituation som råder under den här tiden.

När och var?

Tid: Fredag 28 november 2008, klockan 8.15-15.30
Plats: Månsalen, Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping

Välkomna!

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av dagen.
Klockan 11-11.15 finns dessutom möjlighet att träffa både dagens föreläsare och folkhälsoplanerare Therese Råberg (ansvarig för dagen). Therese Råberg kan även nås efter 15.30.

Föreläsningar och workshop

Kl 9-10: Hur mår unga vuxna egentligen? Utredare Lina Eriksson, Statens folkhälsoinstitut
Kl 10-11: Vad innebär den förlängda ungdomstiden? Professor Tapio Salonen, Växjö universitet
Kl 12-13:Dagens unga - morgondagens vuxna. Director Anna Kiefer, Kairos Future

Kl 13-15: Workshop
Kl 15.30: Avlutning

Stort intresse

De 130 som deltar i seminariet Det stora steget kommer på olika sätt i kontakt med unga vuxna i sin vardag genom bland annat vården, ungdomsmottagningar, arbetsförmedlingar, skolor, församlingar och föreningar. Även kommun- och landstingspolititiker deltar.
Intresset för seminariet har varit stort och alla som ville fick tyvärr inte plats.

Kontakt under torsdag -fredag:

Therese Råberg
0703-77 97 91

Mer information:

Det stora steget

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping