Pressmeddelande -

Överläkare på Höglandssjukhuset frias

Den överläkare på Höglandssjukhuset som anmälts för att orsakat två frakturer på bröst- och ländkotan under undersökning frias av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Patienten anmälde läkaren efter att hon upplevt en undersökningen hårdhänt och att det skulle orsakat patientens frakturer.

HSAN bedömer att den anmälda överläkaren att den nämnda undersökningen inte kan orsaka kotkompressioner eller annan skada. Ingenting i utredningen ger stöd för kritik av vården och behandlingen av patienten.

Utredningen ger inte stöd för annat än att överläkaren fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen. Anmälan kan därför inte leda till disciplinpåföljd.

Presskontakt: Chefläkare och Lex Maria-ansvarig för Höglandets sjukvårdsområde, Urban Jürgensen, telefon 0381-357 16

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping