Pressmeddelande -

Pip i mobilen – vinst för både patient och tandvård

Sms-påminnelse om besöket hos tandvården har bidragit till att Folktandvården i Jönköpings län sparat 7,1 miljoner kronor. I januari 2005 införde Folktandvården i Jönköpings län sms-påminnelser till de patienter som önskar. Resultatet blev minskade kostnader på 7,1 miljoner kronor för uteblivna patientbesök – och 18 400 färre glömde att komma till sitt besök hos Folktandvården, jämfört med 2004. Hjälper patienten komma ihåg Sena återbud eller uteblivna besök är ett bekymmer i tandvården. Sms-tjänsten underlättar för patienten att komma ihåg sin tid och klinikerna kan planera sin verksamhet bättre. – Det är jättebra att vi sparar pengar, men vi i första hand sätter vi patienten i centrum, betonar Marie Spaak, sektionschef på IT-sektionen, Folktandvårdens kansli, som berättade om tjänsten under Landstingets stora konferens Utvecklingskraft i Jönköping. – Sms-påminnelser har blivit en mycket uppskattad tjänst! Automatiskt meddelande Sms-meddelandet skickas automatiskt från Folktandvårdens datasystem dagen före besöket till de patienter som lämnat sitt mobiltelefonnummer till kliniken. Idag når Folktandvården 31,5 procent av sina patienter via sms. (Förrkortningen sms betyder short message service och är ett sätt att skicka korta meddelanden via mobiltelefon.) Kontakt: Marie Spaak sektionschef IT-sektionen, Folktandvården i Jönköpings län marie.spaak@lj.se 036-32 53 28, 070-216 39 84 Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget Vänliga hälsningar Annica Ekberg Folktandvårdens kansli Hermansvägen 1, Box 1030 551 11 Jönköping annica.ekberg@lj.se 036-32 53 31, 070-670 61 25 www.lj.se/folktandvarden

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping