Pressmeddelande -

Psykiatriveckan på Höglandet 10-14 november


"Det är inte kört för att man mår dåligt". Psykisk ohälsa vad kan vi göra för dem? Psykisk ohälsa hos ungdomar är temat på psykiatriveckan inom Höglandets sjukvårdsområde.

Välkommen till presskonferens onsdagen den 5 november klockan 10.30
Plats: Psykiatriska kliniken, Remiss- och bedömningsenheten, Höglandssjukhuset Eksjö

Medverkande: Överläkare Sandra Mulaomerovic, vårdenhetschef Jouko Rapakko och samordnare Christer Johansson, Nässjö kommun

På grund av den psykiska ohälsa som tycks öka bland ungdomar, vill alla parter inom psykiatrin på Höglandet bidra till en ökad kunskap om möjligheter till behandling och stöd.
De vill också göra en insats för att minska inverkan av de negativa tendenser som bland annat förmedlas genom Internet.

Psykiatriska kliniken anordnar en rad av aktiviteter tillsammans med Höglandets socialpsykiatriverksamhet och brukarorganisationerna under vecka 46.

Såväl interna som externa föreläsare bjuder på intressanta föreläsningar. Det ordnas "Öppna hus" och andra aktiviteter.

De medverkande informerar mera om programmet.

Välkomna!

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping