Pressmeddelande -

Serviceverksamhet certifierad enligt Investors in People

Teknik- och driftservice i Jönköpings sjukvårdsområde har certifierats enligt en internationell standard; Investors in People.

Det främsta syftet med standarden är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. Investors in People finns i 31 länder.

Investors in People mäter följande:

  • Organisationen har tydliga och förstådda strategier för att förbättra verksamhetens resultat genom sina medarbetare.
  • Det finns planer för lärande och utveckling för att nå verksamhetens mål.
  • Organisationens strategier är utformade så att de ger medarbetarna lika möjlighet att utvecklas.
  • Den förmåga chefer behöver för att effektivt leda och utveckla medarbetarna är klart definierad och förstås av medarbetarna.

Engagemang och delaktighet

Utvärderingen visar att de olika arbetssätten och gemensamma möten som finns etablerade säkerställer att alla medarbetare har lika möjlighet till utveckling. Det finns lika möjlighet för alla att utvecklas i takt med verksamhetens nuvarande och framtida behov. Känslan av möjlighet till delaktighet genomsyrar organisationen.

I utvärderingen står vidare att det finns en arbetsglädje och stolthet bland medarbetarna, som visar sig i de olika typer av mätningar som regelbundet genomförs.

Arbetat länge med kvalitetsfrågor

Teknik- och driftservice har länge arbetat med kvalitetsfrågorna. I juni 2004 fick enheten Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård för medarbetarnas och ledarnas engagemang i arbetet med förbättringar.
- I den utvärderingsrapporten framgick att vi ytterligare kunde stärka medarbetarskapet, allas engagemang och delaktigt, säger Ulf Österberg, chef för teknik- och driftservice. Vi tog till oss denna förbättringsmöjlighet och satsade på en utbildning i så kallat mikrosystem som all personal med entusiasm deltog.

Arbetssätt för öka delaktighet

I mikrosystem tittar man på hur en liten grupp av medarbetare arbetar tillsammans för att tillhandahålla en service eller tjänst åt en specifik kund.

För verksamheten finns särskilda styrkort med uppdelning i de fyra områdena kunder, processer, lärande/förnyelse och ekonomi.

Enligt utvärderingen har styrkorten och förbättringsplanerna tydliggjort uppdraget både för medarbetarna och cheferna.

Olikaverksamheter

Teknik- och driftservice omfattar närservice (städ/vaktmästeri), tele, AV, tryckeri, transport inklusive bilpool, café och butik, produktionskök och restauranger och bevakning inklusive bårhusverksamhet. Teledelen ingår inte i utvärderingen eftersom den organisatoriskt förs över till IT-centrum från 1 januari 2009.

De viktigaste kunderna ärverksamheterna inom Jönköpings sjukvårdsområde, men även andra förvaltningar inom Landstinget köper tjänster. Uppdrag utförs även för verksamheter utanför Landstinget.

Certifieringen i Investors in People gäller i tre år.

Kontakt

Kontakta gärna Ulf Österberg, servicechef, ledningsområde service, 036-32 10 32, 070-635 10 32, ulf.osterberg@lj.se

Dethär mäter Investors in People (pdf, nytt fönster)

Utvärderingsrapport teknik- ochdriftservice (pdf, nytt fönster)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping