Pressmeddelande -

Stipendium till demensteam

Demensteamet i Jönköping samverkar på ett unikt sätt. Nu har det uppmärksammats med ett fint stipendium, som delades ut av drottning Silvia. Motiveringen till att just Jönköpings demensteam fick stipendiet ”för ett funktionellt demensnätverk, kommun och landsting i samverkan" är: "det har ett genomtänkt ansvar för demensvården hela vägen från upptäckt till livets slut.” Fungerande samverkan Stipendiet överlämnades i mitten av november på Silviahemmet i Stockholm av drottningen, som är Stiftelsen Silviahemmets ordförande. – Jätteroligt! kommenterar Annika Nordin, distriktssköterska på Norrahammars vårdcentral och en av dem som varit med från starten av demensteamet. Vår modell för samverkan mellan kommunen och Landstinget i Jönköpings län fungerar verkligen. Stipendiet blir ett extra bevis för detta. Motiveringen Resten av motiveringen till stipendiet lyder så här: ”Tar tag i problemen hela vägen. Är flexibla för nya lösningar som ska passa patientens och anhörigas behov. Tagit initiativ till att ha en psykolog som ”mentor” och stöd. Man utbildar och sprider kunskap. Dessutom visioner och planerar en kontinuerlig utveckling för att även i framtiden kunna hjälpa, stötta och lindra för patienten med demens och deras anhöriga.” Kurser på Silviahemmet Stipendiet, som är på 50 000 kronor, ska i första hand användas till fortbildning och vidareutveckling genom två kursveckor på Silviahemmet. Helhetssyn skapar trygghet Det gemensamma teamet för hela Jönköpings kommun innebär korta, informella och okomplicerade kontaktvägar. Det unika sättet att samarbeta öppnar för flexibla lösningar när teamet följer patienten och dennes anhöriga genom hela vårdkedjan, med både medicinskt och socialt stöd. Demensteamet finns som resurs och stöd från de första symptomen till särskilt boende och livets slut. Delar med sig av sin kunskap Teamet träffas regelbundet och samverkar med specialistklinik på Ryhov. Dessutom handleder och utbildar man personal inom kommunens verksamheter. Under 2005 görs till exempel en stor satsning för att öka kunskapen hos hemtjänstens personal, så att den som blir dement kan få bo kvar hemma. I Landstingets del ingår elva distriktssköterskor, en från varje vårdcentral i kommunen, som har viss tid avsatt för att arbeta med demensfrågor. En överläkare från geriatriska kliniken på Ryhov är teamets konsult och rådgivare. I kommunens del ingår två arbetsterapeuter, tre sjuksköterskor och två biståndsbedömare. Landstinget i Jönköpings län Lisbeth Lejon, informationsavdelningen, Landstingets kansli E-post: lisbeth.lejon@lj.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping