Pressmeddelande -

Testa för klamydia 27 september!

Måndag den 27 september får klamydia extra uppmärksamhet när 20 av Landstingets mottagningar har drop in för klamydiatest under Klamydia Monday. Klamydiainfektioner är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. Sedan 1989 är den klassad som allmänfarlig och går under smittskyddslagens bestämmelser – vilket bland annat innebär att den som har klamydia måste hjälpa till att spåra smittan. Först ned, sedan bara uppåt Aldrig tidigare har ökningen varit så stor i Jönköpings län som de senaste åren. – I början av 1990 gick siffrorna stadigt nedåt, berättar kurator Carina Jonsson, STD-mottagningen på Ryhov. Då hade vi ”bara” omkring 300 fall om året. 1996 bröts trenden och sedan dess har kurvan gått brant uppåt. Förra året hade vi ungefär 800 rapporterade fall i länet och det är inget som tyder på att det blir färre i år. Hiv-hotet inte lika tydligt Det är svårt att förklara uppgången, men tidigare bidrog troligen rädslan för hiv att fler skyddade sig bättre. – Nu känner inte ungdomarna det hotet lika starkt längre. Det är nämligen flest ungdomar som smittas av klamydia och antalet fall har alltid varit störst i åldersgruppen 20-25 år. Men tyvärr har klamydia krupit ned i åldrarna och allt fler ungdomar i gymnasieåldern drabbas. Väcka med Klamydia Monday För att väcka kunskapen om att klamydia är ett i högsta grad existerande problem arrangeras måndagen den 27 september ”Klamydia Monday” över hela landet. – Många ungdomar vet inte ens vad klamydia är och de kan ha sjukdomen utan att ha några symptom alls, säger Maria-Pia Kuylenstierna, överläkare på STD-mottagningen, Ryhov. Risken finns för både tjejer och killar att bli sterila och tragedin att inte kunna få barn när det är dags att bilda familj är något vi vill hjälpa till att undvika. Därför vill vi öka provtagningarna för att hitta de tysta infektionerna och ”den oskyldiga” smittospridningen till nya partners. Drop in på 20 mottagningar Klamydia Monday är ett bra sätt att få uppmärksamhet och här i länet har 20 mottagningar drop in just den dagen för att man enkelt ska kunna komma och testa sig utan att beställa tid. – Vi vet att kärleken har spirat under sommaren, klamydian har spridit sig till fler, det är nystart på studierna – så passa på att testa dig också! är ett gott råd från Maria-Pia Kuylenstierna. Kondom är bästa skyddet Det finns inget annat sätt att klara sig från smittsamma sjukdomar än att försöka skydda sig och bästa sättet är att använda kondom. Carina Jonsson påminner om tre viktiga punkter: # skydda dig # testa dig # klamydia kan faktiskt drabba även dig! När det inte är Klamydia Monday är det möjligt att testa sig på alla vårdcentraler, sjukhusets mottagningar för sexuellt överförda sjukdomar (STD) och på ungdomsmottagningarna. Killar behöver bara lämna ett urinprov och på tjejer tas ett prov i slidan. Testa dig själv För att uppmärksamma klamydia ännu mer, har Landstinget ett särskilt projekt tillsammans med Högskolan i Jönköping under hösten. 15 oktober–15 december kan högskolestudenter svara på en enkät om sina sexvanor och därefter ta prov på sig själva. Testpaket kan hämtas på sju olika ställen runt om på högskolan, provröret läggs på posten och efter fem dagar kan studenten gå in på nätet och hitta sitt resultat med den hemliga kod han/hon fick efter att ha svarat på enkäten. – Vi vill att så många som möjligt nappar, även de som inte tror att de kan ha klamydia, säger Carina Jonsson.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel