Pressmeddelande -

Två nya professorer på Ryhov

Vid en högtidlig ceremoni i Linköpings Konserthus den 12 maj installeras två nya adjungerade professorer från Länssjukhuset Ryhov vid Linköpings Universitet. Det är professor Ursula Falkmer och professor Janne Björkander som av rektor hälsas välkomna som adjungerade professorer i ämnena onkologi respektive allergologi. Professor Ursula Falkmer har tidigare varit professor i onkologi i Trondheim men tjänstgör nu som verksamhetschef och överläkare vid onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Professor Falkmer har forskat om cancersjukdomar i många år och är en internationellt erkänd expert inom bland annat området neuroendokrina tumörer. Professor Janne Björkander tjänstgör som överläkare i allergologi vid medicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Han är en ledande expert inom ämnesområdena allergologi och immunbristillstånd. De båda adjungerade professurerna är inrättade vid Linköpings Universitet men finansieras av Futurum -akademin för hälsa och vård vid Landstinget i Jönköpings län. De båda professorerna kommer att ha sin arbetsplats i Jönköping. De nya professurerna är ett uttryck för landstingets strategiska satsning för att stärka den kliniska forskningen och läkarutbildningen. Förutom de två nya finns ytterligare tre professorer vid Länssjukhuset Ryhov. För mer information kontakta Bo-Eric Malmvall Professor/chef för Futurum 0705 – 454990 eller 036 321204 Landstingets pressmeddelande: www.lj.se Vänliga hälsningar Maija-Liisa Bernes Informationsenheten Jönköpings sjukvårdsområde Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 3 551 85 Jönköping maija-liisa.bernes@lj.se 036-32 34 58 www.lj.se/ryhov

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping