Pressmeddelande -

Vårdcentralerna vill ha dina synpunkter

Vårdvalet innebär en nystart för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Patienterna som besöker någon av de landstingsdrivna vårdcentralerna 1 juni 2010 möts av en festlig inramning just den här dagen.

Läs hela pressmeddelandet:
http://www.lj.se/index.jsf?nodeType=2&nodeId=26484&childId=13644#

Landstingets pressmeddelanden:
www.lj.se

Vänliga hälsningar
Maija-Liisa Bernes
Informationsenheten Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 3
551 85 Jönköping
maija-liisa.bernes@lj.se
036-32 34 58
www.lj.se/ryhov

Ämnen

  • Regionfrågor

Regioner

  • Jönköping