Pressmeddelande -

Värnamo sjukvårdsområde kvalitetssäkrar telefonrådgivningen

Ett 50-tal sjuksköterskor inom Värnamo sjukvårdsområde certifieras i telefonrådgivning. SRÅ (symptom, råd, åtgärd) är ett datoriserat beslutsstöd för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. Samtliga sjuksköterskor på akutmottagningen vid Värnamo sjukhus samt sjuksköterskor från Kvinnokliniken och vårdcentralerna deltar i utbildningen. Efter genomgången utbildning certifieras deltagarna i SRÅ. Råd och beslutsunderlag Via systemet får sjuksköterskorna råd och beslutsunderlag för att vägleda patienter som söker vård. Certifieringen innebär en kvalitetshöjning som kommer vårdsökande till nytta. SRÅ-systemet har använts inom Värnamo sjukvårdsområde sedan år 2000 och uppdateras årligen men först nu certifieras sjuksköterskorna. Välkommen till utbildningen på hotell Vidöstern (Bredasten) den 5 maj kl 9:30 för att se systemet samt träffa Bertil Marklund, distriktsläkare och vd för Vårdutveckling AB, Lisbeth Apelhult, vårdenhetschef Akutmottagningen och Terje Blomstrand verksamhetschef för Akut- och anestesikliniken, Värnamo sjukhus. Vänliga hälsningar AnnChristin Ringsten Sjukvårdsledningens kansli Värnamo sjukhus 331 85 Värnamo annchristin.ringsten@lj.se 0370-69 70 26, 070-346 86 16 www.lj.se/varnamosjukhus Anki Ringsten, informatör Sjukvårdsledningens kansli 970 26 070-346 86 16

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Jönköping