Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jönköping Energi stödjer regeringens fjärrvärmeinitiativ

Fjärrvärmen behöver utvecklas och göras mer kundanpassad för att öka sitt bidrag till Sveriges klimatomställning. Jönköping Energi välkomnar energiminister Anna-Karin Hatts (C) initiativ för att modernisera fjärrvärmen och ser fram emot att jobba konstruktivt för att stärka kundernas ställning och öka tillvaratagandet av restvärme.

  • Utbyggnaden och omställningen av fjärrvärmen från 1980-talet och framåt har varit den enskilt viktigaste orsaken till att Sverige har blivit världsledande när det gäller minskad klimatpåverkan. Det arbetet måste fortsätta. Därför är vi positiva till regeringens initiativ och kommer att arbeta i konstruktiv anda för att ge våra kunder större möjligheter att påverka sin egen situation, säger Håkan Stigmarker, vd på Jönköping Energi.
  • Regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt (C) föreslog i förra veckan på Dagens Industris debattsida (22/3) fyra nya initiativ för att stärka konsumentens ställning på fjärrvärmemarknaden och förbättra tillvaratagandet av restvärme. Det handlar i korthet om att införa en obligatorisk prisändringsprövning för att säkerställa att prisändringar på fjärrvärme är rimliga, att kunder inom samma kundkategorier inte får diskrimineras, att fjärrvärmenäten öppnas för restvärme samt att spillvärmealternativ ska redovisas när nya industrianläggningar byggs.

Idag kommer några utvalda representanter för branschen och för kommunala fjärrvärmeleverantörer att träffa ministern och meddela vår avsikt att delta i regeringens initiativ. 

  • Regeringens initiativ passar oss bra. Vi har sedan i februari själva jobbat med tre initiativ – Godkänd Nivå, Öppna Nät och Moderna Fjärrvärmenät – som vi menar ligger väl i linje med vad regeringen vill åstadkomma. Hittills har vi fått mestadels positiva bemötanden av våra kunder och intressenter. Vi är självklart glada att även regeringen ser positivt på våra ambitioner att förbättra fjärrvärmen ur ett kundperspektiv. 
     
  • Vi har alltid kunderna i centrum. Vi vill fortsätta arbetet för att våra kunder ska känna trygghet med oss som värmeleverantör inte bara i närtid utan också på lång sikt. Alternativen till fjärrvärme har blivit fler och fler. Vi vill nu göra en kraftansträngning för att visa att vi inte bara är ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller pris, utan också det värmealternativet som ger långsiktigt störst leveranssäkerhet och bäst miljönytta.

Fakta om våra initiativ:

Öppna Nät för all restvärme på affärsmässiga villkor, så att ingen leverantör blir oskäligt utestängd.

Godkänd Nivå för att pröva att en prisförändring är ekonomiskt motiverad.

Moderna Fjärrvärmenät för att skapa smarta nät, där kunden får större inflytande över t ex förbrukning och miljöval i produktion.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 240 anställda.

Presskontakt

Pressjour Jönköping Energi

Pressjour Jönköping Energi

Presskontakt 036-108245

Relaterat material