Skip to main content

Normal drift på Kraftvärmeverket Torsvik

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2011 09:42 CEST

På onsdagsmorgonen lämnade Räddningstjänstens personal helt över till vår egen personal. Ingen glöd har synts till på ca 15 timmar och en stor del av det brunna avfallet har matats in i pannan.

Extra släckningsutrustning från Räddningstjänsten behålls lätt tillgänglig ytterligare några dagar.

Verket går nu i helt normal drift, där resterande bränt avfall blandas med sådant som inte brunnit.

Branden i bunkern startade i söndags kväll och var mest intensiv fram till kl 21 samma kväll. Stora mängder glödande avfall fanns då kvar och stort fokus lades på att säkerställa att inte glöd spridits till delar av bunkern utöver vad som först kunde konstateras. Släckningsarbetet har i första hand skett genom att successivt mata in glödande avfall i pannan. Under måndagen fanns fortfarande en del uppflammande eld som fick släckas med vatten.

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 235 anställda.