Gå direkt till innehåll
Vindförening räknar med lönsam snålblåst

Pressmeddelande -

Vindförening räknar med lönsam snålblåst

Nu har alla chans att bli delägare i ett lokalt vindkraftverk. På torsdagen stiftades den ekonomiska förening som ska förvalta ett av de tre vindkraftverk som Jönköping Energi bygger norr om Brahehus. Snålblåst året om kan alltså spara en slant på elräkningen för föreningens medlemmar. Miljövinsten är minskade koldioxidutsläpp om ca 3500 ton per år och verk. Initiativet till föreningen har tagits av Jönköping Energi, men föreningen kommer i princip vara helt fristående. Ett ”moderligt” inflytande över föreningen finns till en början. Jönköping Energi kommer också ansvara för den dagliga driften. Vindkraftverken beräknas alstra el från och med februari 2011. I föreningens styrelse ingår tre representanter från Jönköpings Energis styrelse, samt två privatpersoner, Pernilla Ljungbergh och Kent Friberg, som genom sin bakgrund i näringslivet kan bidra med värdefull erfarenhet i styrelsen. - Jag är entreprenör och gillar att vara med i projekt från början, säger Kent Friberg som tecknat sig för 10 andelar i föreningen – till att börja med, är han noga med att säga. Ett bra motiv att köpa andelar är ju att du får köpa el till reducerat pris. Sen är det kul att vara med och skapa energi, och inte bara förbruka, fortsätter Kent. Pernilla Ljungbergh, till vardags ekonomichef, har köpt andelar både privat och till företaget hon är delägare i. Någon risk att förlora sina pengar ser hon inte. - Det här är ju framtidens energiproduktion, den utvecklingen vill jag bidra till. Projektet känns mycket genomtänkt, med stabila intressenter i alla led. Jag ser det som en investering på sikt, och intressant att få verka i styrelsen. Varje medlem får köpa rabatterad el motsvarande 1000 kWh per andel. Även mindre företag välkomnas i föreningen. Antalet andelar uppgår till totalt 5000 st. och varje medlem har en röst. Priset per andel är satt till 6700 kr. Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med kommunens och Jönköping Energis utveckling mot ökad produktion av förnybar energi, både inom värme- och elproduktion. Förutom det andelsägda verket satsar bolaget på två egna vindkraftverk i Vindkraftverk Brahehus. Mer information Charlotta Göransson, marknadschef, 036-10 83 10, 070- 588 84 44 charlotta.goransson@jonkopingenergi.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 235 anställda.

Kontakter

Pressjour Jönköping Energi

Pressjour Jönköping Energi

Presskontakt 036-108245

En god kraft för ett gott samhälle

Vi vill vara det självklara valet av energi- och bredbandsleverantör i vår region. Med konkurrenskraftiga lösningar för el, värme, kyla, elnät och stadsnät bidrar vi till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Jönköping Energi

Kjellbergsg. 3, Box 5150
550 05 Jönköping