Programmet om den offentliga konsten i Jönköping, Konst för alla!? fortsätter nästa vecka: Elever smyckar länsmuseets paviljonger

Tid 27 Maj 2008 13:00 – 13:00

Plats Jönköpings läns museum

Välkommen till pressvisning och öppnandet av utsmyckningen "Silvertistlar" Jönköpings läns museum, tisdag 27 maj kl 13. Eleverna och ansvariga lärare kommer att vara på plats för att berätta mer. Tisdag den 27 maj kl 13 Utsmyckningen "Silvertistlar" inspirerad av Blossfeldt En total barack "make over" på Jönköpings läns museums gård! Producerad av elever åk 1, Bild & Formgivning Estetprogrammet på Per Brahe Gymnasiet. Under våren har esteteleverna på Per Brahegymnasiet inom Bild & Form åk 1 arbetat med en utsmyckning till museets gård. Uppdraget var att göra någonting med de baracker som just nu finns där som temporära arbetsplatser för museipersonalen. Utsmyckningen skulle interagera med den Japanska skulptur som redan finns på plats och försöka försköna barackerna och tillföra en konstnärlig utsmyckning. Utsmyckningen svävar framför barackerna på uppsatta stålvajrar och skapar en helt ny Konstnärlig gestaltning av museets gård! De stiliserade blomsterdetaljerna tillför barackerna något helt nytt! Detta projekt har ingått som en av delarna i KONST FÖR ALLA!?, Jönköpings läns museum och Jönköpings kommuns kulturförvaltnings satsning på offentlig konst under 2008. Ansvariga: Jeanette Gustafsson, konstintendent på Jönköpings läns museum telefon 036-30 18 88, Helena Imland Blom, bildlärare Per Brahe gymnasiet telefon 036-10 54 93,Annelie Brandt, bildlärare Per Brahe gymnasiet telefon 036-10 54 93. Hans Fredholm "Show för meditation och eftertanke" Även denna utställning ingår som en del av programmet KONST FÖR ALLA!? Pågår till och med 1 juni. För mer information vänligen kontakta: Jeanette Gustafsson, konstintendent, Jönköpings läns museum, telefon 036-30 18 00 INSÄNT AV: Malin Petrén informatör/marknadsförare JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Dag Hammarskjölds plats 2 Box 2133, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 18 00 | Direkt 036-30 18 22 Fax 036-30 18 18 malin.petren@jkpglm.se www.jkpglm.se | www.johnbauersmuseum.nu

Relaterat innehåll