Gå direkt till innehåll
Genrebild, landskap. Foto: Scandinav Bildbyå, Tomas Adolfsén
Genrebild, landskap. Foto: Scandinav Bildbyå, Tomas Adolfsén

Pressmeddelande -

10 miljarder betalas ut i jordbrukarstöd

Den 4 december påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar. Totalt betalas nästan 10 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet.

I oktober gjordes delutbetalningar för flera stöd och ersättningar, men det är nu de stora stödbeloppen betalas ut till Sveriges lantbrukare, som exempelvis gårdsstödet.

Ungefär 7,2 miljarder kronor betalas ut och utbetalningarna sker löpande varje fredag med start den 4 december. Totalt kommer minst 95 procent av lantbrukarna att få sina stöd utbetalda innan årsskiftet.

Stöd som betalas ut den 4 december:

  • Gårdsstöd
  • Förgröningsstöd
  • Nötkreatursstöd
  • Stöd till unga jordbrukare
  • Djurvälfärdsersättningar
  • Kompensationsstöd
  • Ersättningar till ekologisk produktion
  • Miljöersättningar

Oktober månads delutbetalningar av kompensationsstöd, miljöersättningar samt ersättningar för ekologisk produktion brukar ligga på 75 procent av totalbeloppet, men i år betalades hela 85 procent ut. Orsaken till detta var att så långt det var möjligt kompensera lantbrukarna för coronapandemin. Cirka 2,5 miljarder kronor av 2020 års stöd har därför redan betalats ut.

– Planen har varit att betala ut så stor andel som möjligt med början i december. På länsstyrelserna har man jobbat för att nå målet de har uppnått ett bra resultat, säger Patrik Alenfelt, sektionschef på Jordbruksverket.

Läs den fullständiga utbetalningsplanen på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbrukarstöden viktiga för lantbrukets konkurrenskraft

Syftet med de här stöden är inte bara att bidra till ökad konkurrenskraft utan också till ökad biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd. Sverige har i flera fall högre krav på djurvälfärd och miljöåtgärder än många andra konkurrerande länder.

Nu börjar arbetet med nästa års ansökan

Samtidigt som pengarna för 2020 års stöd börjar betalas ut har vi börjat förbereda för nästa periods ansökan om jordbrukarstöd.

– Det är inte några stora ändringar i stöden nästa år, men det finns fortfarande en del oklarheter kring förlängning av åtaganden och övergångsregler inför nästa programperiod. Diskussioner pågår inom EU om detta och vi väntar på beslut, säger Patrik Alenfelt.

Nyheter i jordbrukarstöden 2021

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2014-2020

Vi planerar att öppna e-tjänsten SAM Internet, där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den 11 februari 2021. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 15 april. Datumen är än så länge preliminära och kommer att beslutas senare.

Kontaktperson för journalister

Patrik Alenfelt
Sektionschef, jordbrukarstödssektionen
patrik.alenfelt@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 04

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.