Skip to main content

2020 är det Internationella växtskyddsåret

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2019 10:19 CET

Vi behöver skydda friska växter från farliga växtskadegörare för att motverka hunger, minska fattigdom, skydda miljön och stimulera ekonomisk utveckling. Foto: Pixabay

Växter utgör 80 procent av maten vi äter och 98 procent av syret vi andas. Resande och klimatförändringar ökar risken för att växtskadegörare, som insekter, svampar och virus, sprids. Idag står dessa för förluster av upp till 40 procent av världens mat. FN har utsett 2020 till det internationella växtskyddsåret för att uppmärksamma hur viktigt det är att vi alla bidrar till friska växter.  Den 2 december invigs det internationella växtskyddsåret i Rom.

Friska växter är av stor betydelse för jordbruks- och skogsproduktionen men också för trädgårdsodling och bevarandet av biologisk mångfald. I ett klimat som förändras är det viktigt att bevara och stärka det i huvudsak goda sundhetsläget för växter i Sverige.

- Under det internationella växtskyddsåret vill vi uppmärksamma hur alla kan bidra till att skydda växter samt öka kunskapen om deras värde, säger Karin Nordin som är växtskyddschef på Jordbruksverket.

Du kan bidra till att skydda våra växter och deras värde genom att:

  • bara köpa eller dela bara växter från säkra källor. Fråga hur säljaren har kollat att växterna är fria från växtskadegörare.
  • kolla vad som gäller innan du tar hem växter från andra länder.
  • hålla ögonen öppna när du ser ovanliga variationer i trädgård, skogen eller i livsmedelsproduktionen Googla, fråga runt! Om du tror att du sett en farlig växtskadegörare  - kontakta Jordbruksverket.

Den asiatiska långhorningen är ett exempel på en skadegörare vi inte vill få in i Sverige, då den kan skada och döda lövträd om den etablerar sig. I Sverige ska vi hålla utkik efter larver och skalbaggar i mottagliga träd, det vill säga de flesta lövträd, och i träemballage.

Tänk också på att:

  • det kan finnas smitta som inte syns; svampsporer, ägg av insekter och ogräsfrö i jord som följer med när vi flyttar plantor, dåligt rengjorda maskiner och redskap. Minska risken genom att flytta så lite jord som möjligt.
  • trä och träemballage som följer med importerade varor kan innehålla fripassagerare som kan hota våra skogar. Släng inget träemballage i eller i närheten av skogen.

Mer information
Jordbruksverkets information om det Internationella växtskyddsåret 2020

Om du ser en skadegörare som du tror är ny för landet, kontakta Jordbruksverket här.

Kontaktperson för journalister
Karin Nordin
Växtskyddschef
Telefon: 036 - 15 59 15

Carin Bunnvik
Chef för växtregelenheten
Telefon: 036 - 15 50 58

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.