Gå direkt till innehåll
Uppföljningen visar att 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades fortfarande sköttes 2020. Foto: Mats Pettersson.
Uppföljningen visar att 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades fortfarande sköttes 2020. Foto: Mats Pettersson.

Pressmeddelande -

70 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerats sköts fortfarande

Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöd från landsbygdsprogrammet. En ny uppföljning visar att 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2000–2006 och 2007–2013 fortfarande sköttes 2020.

Restaurering av betesmarker är viktig för den biologiska mångfalden i Sverige och bidrar till det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap, som Jordbruksverket ansvarar för. Målet handlar bland annat om att skydda jordbruksmarkens värde för livsmedelsproduktion och att förbättra förutsättningarna för växter och djur.

Mest restaurerad mark finns i Götalands skogsbygder
Under 2000–2013 restaurerades 13 590 hektar betesmarker och slåtterängar med stöd från landsbygdsprogrammet.

- Uppföljningen visar att uppskattningsvis 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades fanns kvar i systemet för jordbrukarstöd 2020, säger Jonas Fjertorp, chef för landsbygdsanalys. Det innebär att marken fortfarande var godkänd som jordbruksmark och sköttes. 

Det mesta av marken som restaurerades under perioden fanns i Götalands skogsbygder.

Höga natur- och kulturmiljövärden på drygt 60 procent av den restaurerade marken
Av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades 2000–2013 hade 62 procent höga natur- och kulturmiljövärden. Värdena visar att marken är extra viktig för biologisk mångfald, till exempel eftersom vissa arter förekommer. Av markerna som restaurerades 2000–2006 hade 58 procent höga natur- och kulturmiljövärden, medan motsvarande siffra för perioden 2007–2013 var 65 procent. 

- Även marker som inte har höga värden ger ökat livsutrymme för arter som lever i betesmarker och slåtterängar och bidrar därmed till den biologiska mångfalden, säger Jonas Fjertorp.

Mer information
Läs mer i rapporten Restaurerade betesmarker och slåtterängar

Bloggen Programmen och pengarna

Kontaktperson för journalister
Jonas Fjertorp
070-569 36 22
Landsbygdsanalysenheten
jonas.fjertorp@jordbruksverket.se

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.