Gå direkt till innehåll
Arealen ekologiskt brukad mark minskade under 2022 jämfört med 2021. Foto: Stefan Isaksson, Scandinav.
Arealen ekologiskt brukad mark minskade under 2022 jämfört med 2021. Foto: Stefan Isaksson, Scandinav.

Pressmeddelande -

Arealen ekologiskt brukad mark minskar

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark minskade med knappt två procent mellan 2021 och 2022, samtidigt som antalet företag som brukade ekologisk mark minskade med drygt fyra procent. Totalt brukades 20 procent av jordbruksmarken i Sverige med ekologiska produktionsmetoder 2022. Av den ekologiskt brukade marken är 77 procent åkermark och 23 procent betesmark.

Minskade arealer överlag

Totalt brukades 597 400 hektar jordbruksmark ekologiskt 2022, en minskning med 9 500 hektar jämfört med året innan. Arealen åkermark minskade med 8 000 hektar till 461 400 hektar, medan arealen betesmark minskade med 1 500 hektar till 136 100 hektar.

På motsvarande sätt minskade den redan omställda marken för ekologisk produktion med 6 400 hektar, medan marken under omställning minskade med 3 100 hektar mellan 2021 och 2022. Marken under omställning har ännu inte gått genom hela den period om normalt två år med ekologiska brukningsmetoder som krävs för att få sälja produkter som ekologiska.

Sedan toppåret 2019 har arealen ekologiskt brukad jordbruksmark minskat med 16 900 hektar, eller tre procent. Under samma period har antalet företag som brukar ekologisk mark minskat med elva procent.

Störst andel ekologisk areal i Jämtlands län.

I Jämtlands län brukades drygt 35 procent av den totala arealen jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder 2022. Jämtland var därmed det län som hade störst andel ekologisk odling. I ytterligare tre län, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län, var andelen ekologisk odling över 30 procent.

Den största faktiska arealen ekologisk jordbruksmark brukades under 2022 i Västra Götalands län, där 136 900 hektar brukades ekologiskt. Därefter följde Östergötlands och Skåne län, med 64 500 respektive 42 100 hektar.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark per län.

Mer information

Du hittar mer information i rapporten Ekologisk växtodling 2022 som finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.
All vår statistik finns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Kommande statistikpubliceringar om ekologisk produktion:

  • Ekologisk djurhållning 2022. Publiceras den 20 juni.
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2022. Publiceras den 21 juni.
  • Ekologisk animalieproduktion 2022. Publiceras den 29 juni.

Kontaktperson för journalister
Ulf Svensson
Statistikenheten
E-post: ulf.svensson@jordbruksverket.se
Telefon 070-961 50 68

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.