Gå direkt till innehåll
Den 1 september träder nya regler i kraft för sjukdomarna PRRS och paratuberkulos. Reglerna gäller för alla som hanterar grisar och nötkreatur i Sverige – som djurhållare, transportörer, och den som driver slakteri. Bild Urban Wigert
Den 1 september träder nya regler i kraft för sjukdomarna PRRS och paratuberkulos. Reglerna gäller för alla som hanterar grisar och nötkreatur i Sverige – som djurhållare, transportörer, och den som driver slakteri. Bild Urban Wigert

Pressmeddelande -

Bättre möjligheter att skydda svenska grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos

Den 1 september träder Jordbruksverket nya föreskrifter för sjukdomarna PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nötkreatur i kraft.

Syftet är att fastlägga nationella krav för att förhindra introduktion och spridning av sjukdomarna när grisar och nötkreatur flyttas mellan svenska anläggningar.

PRRS och paratuberkulos förekommer i många andra länder

PRRS (porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom), är en virussjukdom som drabbar grisar. Sverige är, efter bekämpning av utbrott under 2007, fritt från PRRS sedan 2008 och är ett av få länder i världen som är fritt från sjukdomen.

Paratuberkulos är en kronisk tarminfektion hos idisslare som förekommer i många länder. Även när det gäller paratuberkulos hos nötkreatur har Sverige en unik och dokumenterat god status. Tack vare årtionden av kontroll och övervakning finns sjukdomen sannolikt inte längre i den svenska nötkreaturspopulationen.

Flera års arbete bakom de nya reglerna

– Äntligen har vi, efter många års arbete, nya föreskrifter på plats som ska bidra till att Sverige framöver kan arbeta ännu mer förebyggande och kraftfullt mot spridning av PRRS och paratuberkulos i svenska gris- respektive nötkreatursanläggningar, säger Lena Hellqvist Björnerot, ställföreträdande chefsveterinär (CVO) på Jordbruksverket.

De nya föreskrifterna är baserade på EU:s nya djurhälsoförordning men är nationella regler som gäller när grisar respektive nötkreatur flyttas in i och mellan svenska anläggningar, oavsett om djuren kommer från Sverige eller ett annat land.

Sverige får inte ställa krav utöver EU:s på avsändande anläggning i andra länder. Därför hanterar vi genom de nya föreskrifterna eventuella risker med utländska djur efter det att de kommit in i Sverige - föreskrifterna är därmed inte införselregler.

Gäller alla som hanterar grisar och nötkreatur

De nya reglerna träder i kraft 1 september och gäller för alla som hanterar grisar och nötkreatur i Sverige – som djurhållare, transportörer, och den som driver slakteri.

Reglerna innebär bland annat att:

  • Den som tar in grisar från anläggningar som inte är fria från PRRS ska isolera djuren i en PRRS-isolering under minst 28 dagar. Isoleringen ska vara godkänd av Jordbruksverket. När grisarna står i isoleringen ska en veterinär ta blodprov på dem två gånger med minst 21 dagar mellan provtagningstillfällena.
  • Den som tar in nötkreatur från anläggningar som inte har dokumenterat god status avseende paratuberkulos ska låta undersöka djuren i flera steg. I det första steget ska en veterinär provta djuren genom både ett blodprov och ett träckprov i isoleringen för att se om djuren bär på paratuberkulos. Även om man inte hittar paratuberkulos hos djuren under isoleringsperioden ska uppföljande provtagningar göras en gång om året under flera års tid. Skälet är att det kan ta lång tid från att ett djur smittas med paratuberkulos till dess att sjukdomen går att upptäcka.

Mer information

Läs mer om, och ta del av, Jordbruksverkets nya föreskrifter för PRRS och paratuberkulos

Läs mer om paratuberkulos (SVA:s webb)

Läs mer om PRRS (SVA:s webb)

Kontaktperson för journalister
Lena Hellqvist Björnerot
Ställföreträdande chefsveterinär (CVO)
E-post: lena.bjornerot@jordbruksverket.se
Telefon: 070-357 64 97

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.