Skip to main content

Dags för SAM-ansökan 2020

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2020 09:06 CET

Foto: Staffan Andersson, Scandinav bildbyrå

I dag, den 5 februari, öppnade e-tjänsten SAM Internet där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag för SAM-ansökan är den 8 april.

Omkring 60 000 lantbrukare får i dagarna information om årets SAM-ansökan hem i brevlådan. Utskicket innehåller kortfattad information om årets ansökan med tips och råd. På Jordbruksverkets webbplats finns all information om stöden och vad man behöver tänka på när man gör årets SAM-ansökan.

- Lantbrukarna är en samhällsviktig yrkesgrupp för Sveriges livsmedelsförsörjning och öppna landskap. Jordbrukarstöden ska ge förutsättningar för ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige. Stöden är också viktiga för att vi ska uppnå Sveriges miljömål, till exempel ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald, säger Patrik Alenfelt, sektionschef på Jordbruksverket.

Viktiga datum för SAM-ansökan

Ansökan öppnar: 5 februari
Sista ansökningsdag: 8 april
Sista dag för att göra ändringar i SAM-ansökan: 15 juni

Nyheter i stöden

I år är det inte några stora ändringar i stöden. Men för den som haft ett 5-årigt åtagande som gick ut 2019 finns det olika alternativ. De flesta åtaganden kommer att gå att förlänga med 1 år i taget från och med 2020. Huvudregeln är att man förlänger åtagandet enligt den omfattning det hade när det gick ut 2019.

Det gäller åtaganden för

  • ersättning för ekologisk produktion
  • miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
  • miljöersättning för fäbodar
  • miljöersättning för vallodling.

I vissa fall kan det vara aktuellt med ett nytt åtagande.

Mer information om vad som gäller för olika åtaganden hittar du här.

Gemensamt telefonnummer för frågor

Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer på olika sätt att hjälpa till under ansökansperioden. Den som har frågor om stöden eller ansökan kan ringa till länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma telefonnummer, 0771–67 00 00.

Mer information

Läs mer om jordbrukarstöden och årets SAM-ansökan

Kontaktperson för journalister

Patrik Alenfelt
Sektionschef, Jordbruksverket
E-post: patrik.alenfelt@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 04

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.