Gå direkt till innehåll
EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

Pressmeddelande -

EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

Torkan 2018 fortsätter att skapa utmaningar för det svenska lantbruket. Inför våren 2019 saknas utsäde för stora arealer i viktiga växtslag. I somras fältbesiktigade Jordbruksverket därför drygt 8 000 hektar vårgrödor med strå och trindsäd och ansökte om dispens hos EU för att kunna sälja utsädet, trots att det inte är av rätt generation. EU har nu godkänt att Sverige använder utsädet.

Den blöta hösten 2017 såddes mindre arealer än normalt. Det skapade stor efterfrågan på vårutsäde 2018 och lagren tömdes. Sommarens torka och höga temperaturer ledde sedan till en mycket låg skörd i de flesta delar av landet. Med de små marginaler som finns i produktionen av bruksutsäde i kombination med de tömda lagren av vårutsäde så finns det i dagsläget inte tillräckligt med utsäde inför våren 2019 i en del växtslag.

Redan tidigt under sommaren insåg Jordbruksverket och branschen att det kunde bli problem. Därför genomfördes en extra fältbesiktning av drygt 8 000 hektar med bruksutsäde.

– Tanken bakom dessa fältbesiktningar var att minska utsädesbristen genom att använda utsädet en säsong längre än vad som är tillåtet enligt regelverket, säger Ingrid Karlsson på växtregelenheten.

Någon möjlighet till undantag finns inte inskrivet i reglerna men Sverige tog redan under sommaren informell kontakt med EU-kommissionen och skickade sedan in en formell ansökan om undantag. EU har nu gett klartecken och utsädet från de 8 000 hektaren kan analyseras och säljas inför vårsådden 2019.

Undantaget en viktig hjälp

– Det gläder mig verkligen att vi fick undantaget. Det blir en viktig pusselbit för att hantera utsädesbristen i vår, säger Kristofer Vamling, chef för Jordbruksverkets utsädesenhet. En annan pusselbit är utsäde från våra grannländer. I några växtslag finns en hel del utsäde att köpa hos våra grannländer runt Östersjön. I andra växtslag som exempelvis åkerböna råder det brist även i våra grannländer.

Mer information
För att utsäde ska kunna certifieras ska det vara fältbesiktigat, kontrollodlat, hanterat på en utsädesanläggning, provtaget och utsädesanalyserat på laboratorium. Antalet generationer som ett utsäde får uppförökas är i normalfallet begränsat till 4 st vilket ger klasserna; A – B – C1 – C2. De partier som nu certifieras inom EU:s dispens för antal generationer uppfyller alla krav för certifiering förutom max antal generationer och den årliga kontrollodlingen.

Kontaktperson för journalister
Ingrid Karlsson
Växtregelenheten
Tele: 036 15 50 63, 0705 22 49 54

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.