Gå direkt till innehåll
Genrebild kalkoner. Foto: Matilda Lindeblad, Scandinav Bildbyrå
Genrebild kalkoner. Foto: Matilda Lindeblad, Scandinav Bildbyrå

Pressmeddelande -

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne

Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen. Myndigheten har även beslutat om spärrförklaring i den smittade besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården. De smittade fåglarna kommer att avlivas och anläggningen saneras. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Denna typ har inte visat några tecken på att smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

Flera fall av fågelinfluensa har den senaste tiden upptäckts i bland annat Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och den 6 november beslutade därför Jordbruksverket om skyddsnivå 2 i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag, 

Information om skyddsnivåer

– Att fågelinfluensa nu upptäcks i Sverige är inte oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Höjd skyddsnivå inom restriktionsområdena

Inom de beslutade restriktionsområdena runt den aktuella kalkonbesättningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött med mera. För vissa transporter krävs ett särskilt tillstånd. Djurhållare ska också övervaka hälsoläget hos sina fåglar för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Myndigheterna informerar de berörda djurhållarna om aktuella regler.

Mer om restriktionsområden och vad som gäller vid konstaterad smitta.

Virus cirkulerar nu hos vilda fåglar – viktigt att skydda tamfåglarna

– Fågelinfluensa cirkulerar i vilda fågelpopulationer i Europa just nu men vi vet inte hur omfattande förekomsten är i landet. Det är sannolikt att vi kommer att upptäcka fall på vildfågel, och det finns en risk för att fler fjäderfäbesättningar och andra tamfåglar ska smittas. Därför vill vi påminna om att det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar, säger Maria Nöremark, tf biträdande statsepizootolog på SVA.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. 

Vi är också tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till SVA https://rapporteravilt.sva.se/. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns på viltfågel i ett visst område.

Konsumenter kan fortsätta att äta ägg och kött från fågel

Som konsument kan man fortsätta äta ägg eller kött från fjäderfä enligt Livsmedelsverket. Risken för människor i allmänheten att smittas är i det närmaste obefintlig enligt Folkhälsomyndigheten.

Mer information

Information om skyddsnivåer

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktpersoner för journalister 

Jordbruksverket
Katharina Gielen
Biträdande avdelningschef djuravdelningen
katharina.gielen@jordbruksverke.se
Telefon 036-15 61 15

SVA
Maria Nöremark
Tf biträdande statsepizootolog 
Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
maria.noremark@sva.se
Telefon 018-67 40 96

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.