Gå direkt till innehåll
Flyttfåglar genrebild. Foto: Pixabay
Flyttfåglar genrebild. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Höjd risk för fågelinfluensa – Sverige höjer skyddsnivån

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts i ett flertal europeiska länder den senaste tiden. Därför har Jordbruksverket nu beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar.

Flera fall av högpatogent (sjukdomsframkallande) fågelinfluensavirus främst av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän och vilda fåglar i Nederländerna och Tyskland. Storbritannien har rapporterat fall hos fjäderfä och i dag kom en rapport om fynd av fågelinfluensa hos en pilgrimsfalk i Danmark. Med tanke på den senaste tidens utveckling av fågelinfluensa i Europa har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort en ny riskbedömning och Jordbruksverket har idag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i hela av Sverige.

– Vi tar det här beslutet i förebyggande syfte för att skydda tama fjäderfän från sjukdomen. Får vi in smittan kan det leda till stora konsekvenser för enskilda fjäderfäproducenter och för fjäderfäbranschen i stort, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten.

– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för att hindra direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfä och vilda fåglar och en höjning av skyddsnivån är ett viktigt led i det, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Följande gäller för skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hyienrutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Mer information

Om fågelinfluensa

Biosäkerhet – minska risken för smitta

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket

Lotta Hofverberg
Enhetschef, smittbekämpningsenheten
lotta.hofverberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 52 31

SVA

Malin Grant
Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
malin.grant@sva.se
Telefon 018-67 43 32

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Nu flyttar de vilda fåglarna – viktigt med gott smittskydd i fjäderfäbesättningar

Under hösten är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Europa och det innebär en ökad risk för spridning av fågelinfluensa. Under vinterhalvåret, oktober till april är förutsättningarna för smittspridning goda och vi vill uppmana alla som håller fjäderfän att höja biosäkerheten. Det är extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar under denna tid.

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.