Gå direkt till innehåll
Potatis med rotgallnematod. Foto: Eppo
Potatis med rotgallnematod. Foto: Eppo

Pressmeddelande -

Fler fält med växtskadegöraren rotgallnematod

Uppföljningen av de fall av växtskadegöraren rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi som påträffades i fält öster om Kristianstad och fält i västra Blekinge visar att nematoderna finns i några fler fält på omgivande jordbruksfastigheter. Dessutom visar resultaten att det öster om Kristianstad även finns rotgallnematoder av arten Meloidogyne fallax.

Rotgallnematoderna M. chitwoodi och M. fallax är mycket små rundmaskar som lever i marken och som kan angripa potatis, morötter och andra grödor. De är karantänskadegörare och ska därför hanteras enligt växtskyddslagen. Skadorna kan bli omfattande och göra skörden omöjlig att sälja.

Fält drabbade i Blekinge och i Skåne

Hösten 2017 hittades rotgallnematoder av arten M. chitwoodi för första gången i Sverige, i en potatisodling i västra Blekinge. Under våren 2018 hittades ytterligare ett fall inför odling av ett sortförsök av morötter utanför Kristianstad i Skåne. De drabbade odlarna vidtog åtgärder för att minska risken för spridning. Samtidigt inledde Jordbruksverket en bredare inventering som pågått under sommaren och hösten. Sommarens visuella inventering och provtagning av misstänkta fläckar gav inga nya fall. Höstens provtagning av grannfält till de tidigare drabbade gårdarna visar att rotgallnematoderna finns i några fler fält än vi tidigare känt till. Alla provtagna fält är dock inte drabbade. I uppföljningen av M. chitwoodi hittades också två fält utanför Kristianstad där det finns rotgallnematoder av arten M. fallax.

Konsekvenser för odlarna
Hitintills har konsekvenserna för de drabbade odlarna varit relativt omfattande. För att minska risken för spridning har inte jord och underjordiska växtdelar fått tas från fälten utan Jordbruksverkets medgivande. Bekämpning kan handla om odling av ett väldigt begränsat urval av grödor och sorter som nematoden inte kan leva av eller att inte odla något alls.

- Vi måste nu beakta det nya resultatet. De båda arterna av rotgallnematod är lika, men att vi har flera arter och att nematoderna är spridda över större arealer kan påverka vilka åtgärder som är möjliga, säger Carin Bunnvik enhetschef på växtregelenheten. Samtidigt vet vi också att det finns fält utan nematoder. Där är oron för spridningsrisker stor.

Åtgärder för att stoppa spridningen

Jordiga maskiner och växtmaterial som till exempel utsäde eller plantor med rötter och skördade rotfrukter kan föra med sig rotgallnematoder. Alla åtgärder som bidrar till att minska risken för att sprida jord mellan olika brukare är viktiga. Skulle nematoden spridas vidare i södra Sverige hotar den framför allt odlingen av potatis och rotfrukter.

Mer information
Om växtskadegöraren rotgallnematod (Meloidogyne chitwoodi)
Om vad som gäller för karantänskadegörare

Kontaktperson för journalister
Carin Bunnvik
Enhetschef på växtregelenheten
Carin.bunnvik@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 58


Fakta om rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi och M. fallax

  • Rotgallnematoderna är jordlevande nematoder som kan leva på många olika typer av växter
  • Nematoderna angriper bland annat potatis och morötter och lever i rötter och underjordiska växtdelar. De får potatis och andra växter att bilda knutor, sk galler, på rötterna och som påverkar deras förmåga att ta upp vatten och näringsämnen. Knölar och rotfrukter blir buckliga och får även färgförändringar under skalet.
  • I Europa har rotgallnematoden M. chitwoodi tidigare hittats i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Portugal, Turkiet och Frankrike. M. fallax har hittats i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Storbritannien.

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.