Gå direkt till innehåll
Genrebild. Foto: Scandinav bildbyrå
Genrebild. Foto: Scandinav bildbyrå

Pressmeddelande -

Flera förenklingar på gång för den som hanterar foder

Från och med den 25 december 2020 träder förändringar i kraft för den som hanterar foder. Det blir färre krav i rapporteringen av foder. Anmälan av foderanläggning i primärproduktionen ska göras till länsstyrelsen som tar över registeransvaret. En ledstjärna har varit att förändringarna ska leda till förenklingar för lantbrukare och foderleverantörer.

Den som är foderleverantör ska årligen rapportera in uppgifter om sin verksamhet till Jordbruksverket.

Enklare rapportering

Kravet på att anmäla enskilda foder tas nu bort. Istället för att rapportera kvantiteter för varje enskilt foder kommer detta istället att ske per foderkategori: råvaror, foderblandningar samt tillsatser och förblandningar.

– Vi vill göra tillvaron enklare för våra kunder. Många foderleverantörer har lyft att just rapporteringen av foder på detaljnivå har varit krånglig. Vår ambition är att förändringarna nu ska underlätta för företagen, säger Kersti Andersson.

Länsstyrelsen tar över register

Från och med årsskiftet 2020/2021 tar länsstyrelsen över ansvaret för registret över foderanläggningar i primärproduktionen. Det innebär att lantbrukare som ska anmäla en ny foderanläggning gör det direkt till sin länsstyrelse.

– Eftersom de flesta foderföretag även är livsmedelsföretag har de tidigare behövt registrera sig hos två olika myndigheter, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi hoppas och tror att det innebär en förenkling för kunderna att nu vända sig till en och samma myndighet i frågor som rör register för foder- och livsmedelsföretag, säger Rebecca Wärnbring.

De uppgifter om befintliga foderanläggningar som sedan tidigare har funnits i Jordbruksverkets register flyttas till länsstyrelsen. Den som har varit registrerad som ansvarig för en foderanläggning har informerats om detta. I samband med informationen har även den som står som registrerad på en foderanläggning haft möjlighet att korrigera eventuella felaktiga uppgifter

Säkert foder viktigt för allas hälsa

De aktuella förändringarna utgör delar av Jordbruksverkets nya foderföreskrift som börjar gälla den 25 december. Den svenska föreskriften är ett komplement till EU:s lagstiftning. Syftet med regelverket om foder är att producera säkra foder och livsmedel för att skydda djur och människor.

Mer information

Du som hanterar foder
Regler för foderföretagare

Kontaktperson för journalister
Kersti Andersson
Foderhandläggare
kersti.andersson@jordbruksverket.se
036-15 50 47 

Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.