Gå direkt till innehåll
Lättnader i restriktionerna i den smittade zonen i Västmanland innebär bland annat att skogsbruk kan ske som normalt. Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav bildbyrå
Lättnader i restriktionerna i den smittade zonen i Västmanland innebär bland annat att skogsbruk kan ske som normalt. Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav bildbyrå

Pressmeddelande -

Flertalet restriktioner tas bort i området som drabbats av afrikansk svinpest

Nu häver Jordbruksverket de flesta restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Till exempel blir alla slags skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Sökinsatser efter vildsvinskadaver i det så kallade kärnområdet har genomförts under maj månad och är nu avslutade. Inga fynd som förändrar den nuvarande bilden av utbrottet har gjorts och det finns inga tecken på pågående smittspridning.

Flertalet restriktioner hävs

Med SVA:s riskvärdering som utgångspunkt beslutar Jordbruksverket därför att lätta på det stora flertalet av restriktionerna. Allt skogsbruk tillåts i hela den smittade zonen, vilket har varit efterfrågat under en längre tid av skogsnäringen.
Andra exempel på lättnader är:

  • Foder, strö och livsmedel som skördas i den smittade zonen behöver inte längre lagras.
  • Förbudet mot att använda motordrivna fordon och maskiner i skog och mark i kärnområdet tas bort.
  • Begränsningar i antal personer som får vistas i skog och mark i kärnområdet tas bort. Därmed blir det tillåtet med tävlings- och träningsarrangemang.
  • Hundar får hållas lösa i hela den smittade zonen. (Observera att ordinarie regelverk gäller, det vill säga lagen om tillsyn av hundar och katter som innebär att hundar under perioden 1 mars-20 augusti ska hållas kopplade eller under motsvarande tillsyn.)

Lättnaderna gäller från och med den 5 juni.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi inte ska ha kraftigare restriktioner än vad bekämpningen av smittan kräver. Med lättnaderna idag minskar de negativa konsekvenserna för skogsnäring och lantbruk samt för tävlings- och träningsverksamhet. Många har efterfrågat lättnader, och det känns naturligtvis bra att vi idag är i ett läge i smittbekämpningen där vi kan häva flertalet av restriktionerna, säger Johannes Van den Weghe, teamledare för Jordbruksverkets ASF-team.

Vissa restriktioner fortsätter att gälla

Samtidigt som flera lättnader görs fortsätter vissa av Jordbruksverkets restriktioner att gälla.

  • Det är fortsatt förbjudet att hålla tamgrisar och vildsvin. Restriktionerna gäller såväl i kärnområdet som i ytterområdet.

Det är fortsatt viktigt att smittskyddsavlivning samt jakt av vildsvin i området genomförs för att reducera vildsvinsstammen. Även i detta arbete finns restriktioner kvar:

  • Endast jägare som har anmält sig till Jägareförbundets koordinator får jaga vildsvin i den smittade zonen. Jordbruksverkets instruktioner ska följas och alla fällda vildsvin ska provtas.
  • Jägare som vill använda kött från fällda vildsvin i ytterområdet för privat konsumtion måste ansöka om tillstånd från Jordbruksverket.

Stängslet kvar

Hela kärnområdet har sökts igenom minst tre gånger. I den senaste sökomgången nu i maj gjordes många fynd av ben, vilket visar på hur noggrant sökarbetet genomförts.

I några av benen var benmärgen positiv för ASF-virus, vilket dock inte är detsamma som att viruset är smittförande. Det finns tvärtom ingenting som tyder på att smittspridning skett sedan september 2023, och sannolikheten för att det finns smittförande virus kvar i området bedöms som mycket låg. Under sommaren sjunker risken dessutom för varje dag som går, eftersom virus neutraliseras i varmare temperaturer.

– Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet, och nu igen under den tredje sökomgången. Nu är vi nästan i mål och för att ytterligare minska risken är det viktigt att hålla kärnområdet fritt från vildsvin över sommaren, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Därför kommer stängslet runt kärnområdet fortsatt sitta kvar. Det är också viktigt att grindarna till stängslet hålls stängda även i fortsättningen.

Genom att säkerställa att vildsvinspopulationen fortsatt hålls på en minimal nivå i kärnområdet reduceras sannolikheten för smittspridning i princip till noll.

Fortsätt rapportera döda vildsvin

– Vi vill också påminna alla som rör sig i kärnområdet och ytterområdet att fortsätta rapportera in döda vildsvin på rapporteravildsvin.sva.se. Genom att rapportera fynd bidrar man till att vi fortsätter ha en bra koll på läget, säger Erika Chenais.

Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige återigen vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Först då kan samtliga restriktioner hävas.

Kontaktperson för journalister

Jordbruksverket
Johannes Van den Weghe
Teamledare för Jordbruksverkets ASF-team
Telefon: 036-15 51 92
E-post: johannes.vandenweghe@jordbruksverket.se

SVA
Erika Chenais
Statsveterinär SVA
Telefon: 018-67 46 15
E-post: erika.chenais@sva.se

Relaterade länkar

jordbruksverket.se/afrikansksvinpest

Om övervakning av afrikansk svinpest (SVA)

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.