Gå direkt till innehåll
Genrebild, mink. Foto: Mostphotos
Genrebild, mink. Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Förbud mot att para minkar i år – spridningen av coronavirus orsaken

Jordbruksverket har beslutat att förbjuda parning av minkar på landets minkbesättningar. Beslutet fattas mot bakgrund av den omfattande spridningen av covid-19 i samhället och konstaterad smitta av SARS-CoV-2 i minkbesättningar hösten 2020, och syftar till att skydda människor och djur under den pågående pandemin.

Den 23 oktober 2020 konstaterades det första fallet av SARS-CoV-2 på mink, på en minkbesättning i Blekinge. Under hösten bekräftades smitta på sammanlagt 13 besättningar.

Risk för spridning om parning av mink tillåts

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Jordbruksverket gjort en riskbedömning angående SARS-CoV-2 hos svensk mink, utifrån sannolikheten för nya utbrott, vidare spridning och påverkan på folkhälsan.

– Erfarenheter från utbrotten i såväl Sverige som Danmark och Nederländerna visar hur svårt det är att förhindra introduktion av SARS-CoV-2 till mink så länge smittan cirkulerar i samhället. I den miljö som råder i en typisk minkbesättning, med många individer på begränsad yta, finns sedan stora förutsättningar för virusuppförökning och omfattande smittspridning, med risk för påverkan på såväl djur- som folkhälsa. Under rådande förhållanden bedömer vi det därför olämpligt ur smittskyddssynpunkt att öka antalet minkar i landet genom exempelvis valpning, säger Ann Lindberg, generaldirektör på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Skydda människor och djur

Jordbruksverket har i dag beslutat att förbjuda parning av mink på minkbesättningarna. Om valpning trots detta sker ska valparna snarast avlivas. Förbudet gäller även mot att öka antalet minkar på annat sätt – genom exempelvis import. De avelsdjur som finns kvar efter höstens pälsning får vara kvar. Beslutet tas med stöd i lagen om provtagning av djur, och mot bakgrund av SVA:s och Folkhälsomyndighetens riskbedömning.

– De biosäkerhetsåtgärder som vidtagits hittills, bland annat förbud mot förflyttning av mink, samt skärpta krav på hygien och hantering, behöver kompletteras med ytterligare, kraftfulla åtgärder. Därför förbjuder vi parning av mink. Dessutom fortsätter den systematiska övervakningen av SARS-CoV-2 hos mink i syfte att följa utvecklingen, säger Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket.

Ingen pälsproduktion 2021

Förbudet mot parning innebär att det inte blir någon pälsproduktion under 2021. Jordbruksverkets förbud gäller från och med i dag till och med 31 december 2021. Minknäringen får behålla sin infrastruktur och sina avelsdjur. Därmed kan pälsproduktionen återupptas 2022, förutsatt att pandemiläget tillåter det.

Fortsatta restriktioner för samtliga minkfarmer

Jordbruksverket beslutade den 15 januari 2021 om fortsatta restriktioner för samtliga minkfarmer, som bland annat innebär förbud mot förflyttning av levande minkar.

Det är också mycket viktigt att all personal på landets minkanläggningar följer rekommendationerna från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, för att minska risken för fortsatt spridning av SARS-CoV-2.

Mer information

Jordbruksverkets information om beslut

SVA:s information om övervakning av coronavirus (Sars-CoV-2) hos mink

Kontaktpersoner för journalister:
Jordbruksverket
Håkan Henrikson
Chefsveterinär
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon 070-399 66 41

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Karl Ståhl
Tf. statsepizootolog
karl.stahl@sva.se
Telefon 0706-83 26 61

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.