Gå direkt till innehåll
Genrebild flyttfåglar, foto Pixabay
Genrebild flyttfåglar, foto Pixabay

Pressmeddelande -

Fortsatt hög risk för fågelinfluensa i Sverige

Fågelinfluensa har nyligen konstaterats på fler fjäderfäanläggningar. Det gäller en gård med 14 000 ekologiska slaktkycklingar i Linköpings kommun samt en besättning med ca 470 fasaner i Skurup. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta. 

De smittade fåglarna avlivas och de aktuella byggnaderna kommer att saneras. Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna anläggningarna utan Jordbruksverkets tillstånd.

Jordbruksverket har upprättat restriktionsområden på 10 kilometer runt de drabbade gårdarna i Linköpings kommun och Skurup där särskilda restriktioner gäller. Förra veckan drabbades även en hobbyhönsbesättning i Ale kommun, inga restriktionsområden kring den gården har satts upp.

– Det här är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige den här säsongen och det är inte läge att slappna av ännu. Det är oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Fortsatt hög smittrisk i landet
Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

– Vi hittar fortsatt positiva fall bland vilda fåglar och fallen på tamfjäderfän i Östergötland och Västergötland visar att smitta förekommer i områden där vi ännu inte hittat fall på vilda fåglar. Fåglarnas vårflytt är på gång och det kommer att innebära fortsatt hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Undersökningar vi har gjort av virus tyder på flera olika introduktioner från vilda fåglar samt spridning mellan hus inom stora anläggningar, men vi har ännu inga tecken på spridning mellan tamfjäderfäbesättningar, säger Maria Nöremark, tillförordnad biträdande statsepizootolog, SVA.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Det finns ingen risk att äta kyckling eller ägg enligt Livsmedelsverket.

Viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta

Inom restriktionsområden i Sverige gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget (här finns även kartor över aktuella restriktionsområden)

Detta gäller vid olika skyddsnivåer

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktpersoner för journalister
Jordbruksverket
Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
E-post: Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon: 070-399 66 41

SVA
Maria Nöremark
Tillförordnad biträdande statsepizootolog, SVA
E-post: maria.noremark@sva.se
Telefon: 018-67 40 96

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.