Gå direkt till innehåll
Foto: Jordbruksverket/FAK
Foto: Jordbruksverket/FAK

Pressmeddelande -

Fortsatt omfattande bekämpning av fågelinfluensa i Sverige

Arbetet fortsätter med att bekämpa smittan på de gårdar där fågelinfluensa har konstaterats för att förhindra att smittan sprider sig i landet. Vid det senaste fallet som konstaterades den 18 januari på en stor en värphönsbesättning i Mönsterås, Kalmar län, har tyvärr smittan spridits ytterligare vilket gör att samtliga djur på anläggningen nu avlivas och destrueras. Totalt handlar det om 2 miljoner höns. I och med att ytterligare byggnader på anläggningen berörs så utökas restriktionsområdet runt besättningen.

− Vi jobbar intensivt med smittbekämpningen för att skydda andra besättningar i närheten. Det gör vi genom att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion så att anläggningen sedan kan saneras. Det är ett mycket omfattande och resurskrävande arbete. Tyvärr ställer det rådande vädret med kyla och snö till det för oss i smittbekämpningsarbetet, viruset trivs nämligen alldeles för bra i detta väder, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Smittbekämpning fortsätter

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Ett intensivt arbete pågår på anläggningar i Skåne och Kalmar län. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen. Restriktionsområde har satts upp runt besättningarna vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

Höjd skyddsnivå i drabbade områden

Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Aktuella restriktionsområden

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och skyndsamt ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar.

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget

Om sjukdomar och hygienregler hos fjäderfän

SVA:s information om fågelinfluensa

SVA:s karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktperson för journalister

Jordbruksverket
Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon 070-399 66 41

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.