Gå direkt till innehåll
Genrebild, höns i hönsgård. Foto: Bodil Johansson, Scandinav bildbyrå.
Genrebild, höns i hönsgård. Foto: Bodil Johansson, Scandinav bildbyrå.

Pressmeddelande -

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

Nu upphäver Jordbruksverket restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk. Det innebär att vi upphäver högriskområdet för fågelinfluensa. Vi är nu inne i en varmare period, en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och smittspridningen av fågelinfluensa bedöms ha avtagit.

Det innebär att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet.

- Beskedet om upphävandet av högriskområde är efterlängtat, men faran är inte helt över. Viruset finns bland vilda fåglar och vi uppmanar alla som har fåglar att fortsätta vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck i närheten, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Beslutet att restriktionerna upphävs baseras på en riskbedömning från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

SVA följer läget nationellt och internationellt och publicerar lägesbilder regelbundet. Om situationen förändras kan det bli aktuellt att införa restriktioner igen.

Län som omfattats av högriskområde och där restriktionerna nu upphävts

  • Blekinge län
  • Gotlands län
  • Hallands län
  • Kalmar län
  • Skåne län
  • Del av Jönköpings län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Del av Västra Götalands län
  • Östergötlands län

Var fortsatt uppmärksam

För att inte få in fågelinfluensa i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Mer information om fågelinfluensa

Information om fågelinfluensa
Arbeta förebyggande och minska risken för smitta

SVA - Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar
SVA – Epidemiologisk lägesbild fågelinfluensa
Rapportera gärna om du ser sjuka eller döda vilda fåglar på: Rapporteravilt.sva.se

Kontaktperson för journalister
Kristina Fontel
Smittbekämpningsenheten
Kristina.Fontel@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 59 56

Katharina Gielen
Smittskyddschef
Katharina.gielen@jordbruksverket.se
Telefon 070-384 74 20

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.