Gå direkt till innehåll
Solitärbi, foto: Christina Winter
Solitärbi, foto: Christina Winter

Pressmeddelande -

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Jordbruksverket har fattat beslut angående fördelningen av medel i Nationella honungsprogrammet 2019. Totalt satsas drygt 6 miljoner kronor inom ett antal områden för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Hälften av pengarna finansieras av EU-medel.

- Det är positivt att kunna konstatera att vi fått in många ansökningar och att så många vill bidra till att utveckla detta viktiga område och bidra till bättre bihälsa, säger Magnus Gröntoft på Jordbruksverket.

Under programperioden 2017-2019 har regeringen betonat vikten av insatser som ger kollektiv nytta för branschen. Viktiga områden är bättre bihälsa och kompetensutveckling av biodlare, kombinerat med ett ökat fokus på bättre tillgång till pollen- och nektarväxter i odlingslandskapet. Syftet med programmet är också att minska den negativa påverkan på biodlingen av skadegöraren varroakvalstret. Eftersom vi fått in så många ansökningar har vi varit tvungna att göra hårda prioriteringar.

Programmets fyra mål

  • God bihälsa är det viktigaste målet
  • Fortsatt tillväxt och konsolidering
  • Informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
  • Tillgång till bra pollen- och nektarväxter i odlingslandskapet

Mer information

Om det nationella honungsprogrammet

Kontaktperson för journalister
Magnus Gröntoft
Miljöanalysenheten
Magnus.grontoft@jordbruksverket.se
Telefon 070-583 65 66

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.