Gå direkt till innehåll
Genrebild, Singapore. Bild: Pixabay
Genrebild, Singapore. Bild: Pixabay

Pressmeddelande -

Inbjudan att delta i handelsdelegation till Singapore och Vietnam

Den 27 mars till 2 april 2022 kommer EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski att leda en handelsdelegation till Singapore och Vietnam. EU-kommissionen bjuder in företag och organisationer från medlemsländerna att delta i delegationen. Det innebär en god möjlighet att knyta kontakter i Sydostasien för affärsmöjligheter inom dryckes- och livsmedelssektorn.

Jordbruksverket bevakar för Sveriges räkning en EU-kommitté där man varje år fördelar medel till bransch- och intresseorganisationer för att genomföra marknadsföringskampanjer. En del av den årliga budgeten går till evenemang som handelsdelegationer där företag och organisationer inom jordbruk och livsmedelsproduktion är välkomna att delta.

- Sydostasien är en intressant marknad ur exportsynpunkt. Området är en stor importör av jordbruks- och livsmedelsprodukter och kännetecknas av en fortsatt BNP-tillväxt och en ökande befolkning. Genom EU:s frihandelsavtal råder det dessutom tullfrihet på alla jordbruksbaserade livsmedelsprodukter och på öl vid export till Singapore. På samma sätt innebär EU:s frihandelsavtal med Vietnam att tullsatserna för de flesta produkterna gradvis kommer att sänkas ner till noll, säger Susanna Axelsson, handelspolitisk utredare.

  Mer information
  Mer information om evenemanget finns som pdf-fil i relaterat material nedan.    
  Intresseanmälan: De företag och organisationer som är intresserade kan lämna in en ansökan senast den 30 november 2021.  

  Praktiska frågor går bra att ställa till EU:s genomförandeorgan REA, e-post: REA-AGRI-EVENTS@ec.europa.eu

  Kontaktperson för journalister
  Susanna Axelsson, handelspolitisk utredare
  Telefon: 036-15 50 43
  E-post: susanna.axelsson@jordbruksverket.se

   

  Ämnen


  Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

  Kontakter

  Jordbruksverkets pressjour

  Jordbruksverkets pressjour

  Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

  Om Jordbruksverket

  Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.