Skip to main content

Jordbruksverket och länsstyrelsen testar ny teknik för efterkontroll

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2020 09:00 CEST

Exempel på hur en bild tagen av en Sentinel-satellit kan se ut.

Under 2020 kommer Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna att testa en ny teknik för att utföra vissa kontroller av gårdsstödet. Den nya tekniken innebär att vi använder satellitbilder för att avgöra om det har skett någon jordbruksaktivitet på marken som kontrolleras.

Satelliter används idag inom många olika områden. Till exempel för att vi ska kunna titta på TV och använda internet, för att navigera med hjälp av GPS och för att göra väderprognoser. Det finns också verktyg som med hjälp av satellitteknik kan hjälpa till att exempelvis övervaka tillväxt eller anpassa gödning på åkrar.

Tekniken testas för efterkontroll av aktivitetskravet

Under 2020 kommer Jordbruksverket och länsstyrelsen att använda den nya tekniken för att göra efterkontroller av aktivitetskravet. Aktivitetskravet är ett villkor inom gårdsstödet och innebär att man varje år ska ha haft jordbruksaktivitet på den mark man får stöd för. Det kan exempelvis vara att man har odlat, putsat, slagit av eller låtit beta marken.

EU har tillsammans med sina medlemsstater skickat upp egna satelliter, de så kallade Sentinel-satelliterna. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10x10 meter, vilket gör att det inte går att se detaljer på bilderna (se exempelbild ovan). Däremot tar satelliterna bilder ofta, flera gånger i veckan, vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att titta på bildserier. På så sätt kan vi använda satellitbilderna för att avgöra om det har varit jordbruksaktivitet på ett skifte utan att behöva besöka marken.

Så går analysen till

Analysen av satellitbilderna sker automatiskt med hjälp av en så kallad algoritm. Det innebär att en programvara jämför bilder över samma område från olika tidpunkter för att se om det är någon skillnad mellan bilderna. Från analysen får vi en lista som visar vilka marker algoritmen har kunnat hitta jordbruksaktivitet på.

- Tekniken med Sentinel-satelliter har använts tidigare, men i år är det första gången som vi testar tekniken i svenska förhållanden och alla län deltar i arbetet. Algoritmerna som används vid analysen är under utveckling och i slutet av 2020 kommer vi att utvärdera testerna och titta på hur vi kan jobba vidare med den nya tekniken, säger Christina Larsson, enhetschef på Jordbruksverkets process- och kontrollsamordningsenhet.

Flera fördelar med den nya tekniken

Att kunna göra efterkontrollerna utan att behöva besöka marken på plats innebär att lantbrukaren slipper uppföljande besök av en kontrollant på sin gård och kontrollanten kan undvika onödiga resor. Förhoppningen är också att en minskad administration för stödmyndigheterna leder till en effektivare handläggning av stöden.

- I de fall man kan undvika ytterligare ett fältbesök för exempelvis avlägsna marker är de nya möjligheter som tekniken ger ett jättebra alternativ som sparar tid, pengar och andra resurser. Vi på länen ser positivt på att vara med och utveckla dessa möjligheter, säger Stefan Arvidsson, kontrollsamordnare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Lantbrukarnas Riksförbund har löpande fått information om arbetet med den nya tekniken via befintliga forum för dialog och samverkan.

- För lantbrukarna kan en fördel med tekniken vara att man slipper få uppföljande kontrollbesök av myndigheterna. Det ska bli intressant att se resultatet av det här testet och om lantbrukarna upplever att det blir någon förenkling för dem. Ny teknik kan innebära många förbättringar, men det är bra att det testas i mindre skala först och kan utvärderas, säger Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert vid Lantbrukarnas Riksförbund.

Mer information

Om efterkontroller med satellitbilder på Jordbruksverkets webbplats.

Kontaktpersoner för journalister 

Christina Larsson
Enhetschef process- och kontrollsamordningsenheten
Christina.larsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 52 71

Anders Forsberg
Enhetschef geodataenheten
Anders.forsberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 60 12

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.