Gå direkt till innehåll
Ett ängssmalbi pollinerar en jordgubbsblomma.  Jordgubbsplantan måste besökas många gånger av en pollinatör för att kunna utvecklas. Dålig pollinering ger missbildade bär. Foto: Christina Winter
Ett ängssmalbi pollinerar en jordgubbsblomma. Jordgubbsplantan måste besökas många gånger av en pollinatör för att kunna utvecklas. Dålig pollinering ger missbildade bär. Foto: Christina Winter

Pressmeddelande -

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Solitärbina hör till de vilda bin som minskar. En tredjedel av de svenska arterna är rödlistade och en del av dem riskerar att försvinna helt. En viktig orsak är förändringar i odlingslandskapet. När de blomrika  gräsmarkerna blir allt färre är det svårare för solitärbina att hitta föda. Även deras möjligheter att bygga bo har försämrats. Nu finns en ny broschyr från Jordbruksverket som informerar om och inspirerar till åtgärder som gynnar de vilda bina.

Vi behöver pollinerande insekter för att kunna odla mat, och solitärbin är duktiga pollinerare. Exempelvis har pollineringen större betydelse för tillväxt hos jordgubbar än vad man tidigare trott. En riklig pollinering ger bättre skörd med jordgubbarna växer snabbare och väger mer, visar en studie från Lunds universitet.

Kost och logi
För att gynna solitärbin och hjälpa dem att bli fler behöver vi framför allt erbjuda föda från blommor och lämpliga boplatser. Christina Winter, som skrivit broschyren Gynna solitärbin, är hortonom och utbildad journalist med många års erfarenhet av rådgivning till yrkesodlare.

- Solitärbina är okända för många, men vi vet att de finns i alla frukt- och bärodlingar och att de har betydelse för pollineringen i bland annat jordgubbar. En jordgubbsblomma kan ha 300 fröämnen och alla måste befruktas för att bäret ska bli välformat. När vi lär känna solitärbina och vet vad de behöver kan vi också hjälpa dem att överleva och bli fler.

Blommor, blommor, blommor
Att erbjuda vilda blommor kan vara det mest effektiva och enkla sättet att gynna solitärbin. Exempelvis genom att bevara och sköta redan blomrika områden som vägkanter, diken, fältkanter, bryn och åkerholmar. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan, på de så kallade kantzonerna och trädorna, kan vi öka tillgången på blommande örter i odlingslandskapet.

- Solitärbin är duktiga pollinerare. För en lyckad pollinering behövs det både tillräckligt många bin och ofta en mångfald av olika arter. Solitärbina är viktiga ur ett helhetsperspektiv för att skapa välfungerande ekosystemtjänster på gården. Solitärbin kompletterar honungsbin och humlor och ger därmed en större pollineringssäkerhet, sammanfattar Jenny Henriksson, rådgivare inom biologisk mångfald.

Mer information
Läs broschyren Gynna Solitärbin
Mångfald på slätten www.jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten

Kontaktpersoner för journalister
Jenny Henriksson, Rådgivningsenheten söder
Telefon 073 30 34 162

Johan Wallander, Miljöanalysenheten
Telefon 036 15 57 19, 072 376 21 37

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.