Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klartecken för fältförsök med cybridväxt

Forskare vid Umeå universitet har ställt frågan till Jordbruksverket om de behöver söka tillstånd enligt GMO-lagstiftningen för fältförsök med cybridväxter av det lilla ogräset backtrav. Jordbruksverket har bedömt att cybriderna inte är genetiskt modifierade. Forskarna behöver därmed inte söka tillstånd för sitt fältförsök.

De som vill genomföra fältförsök med genetiskt modifierade organismer, GMO, måste alltid ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Om man är osäker på om växten som man vill använda räknas som en GMO så ska man fråga Jordbruksverket som då gör en bedömning. I det aktuella fallet vill Umeå Universitet använda cybridväxter i sin grundforskning.

Cybridväxterna är inte GMO
Jordbruksverket har bedömt om cybrider (cytoplasmatiska hybrider) av backtrav omfattas av GMO-lagstiftningen. Backtrav, som tillhör samma familj som senap och kål, är en vanlig växt för grundforskning. På samma sätt som möss och bananflugor används för studier av hur människokroppen fungerar är backtraven viktig för förståelse av hur växter fungerar.

​​Cybriderna har tagits fram genom flera olika steg och med flera olika tekniker. Växter som innehållit genetiskt modifierat DNA har varit involverade i ett tidigt steg. Slutprodukten som ska användas i fältförsöket innehåller dock inget genetiskt modifierat DNA. Enligt Jordbruksverkets bedömning är växterna som ska användas i fältförsöket därmed inga GMO.

Vad händer i EU?
Det råder idag diskussioner inom EU kring vilka tekniker som egentligen leder till en GMO. EU-kommissionen har påbörjat en studie för att titta på i vilken mån nya tekniker egentligen omfattas av lagstiftningen och ska vidta åtgärder om det finns ett behov till förändringar i lagstiftningen. Studien ska vara klar våren 2021.

Mer information
​​Läs beslutet (pdf)
​​Mer om fältförsök 

Kontaktpersoner för journalister 
​Frågor om beslutet
​Sabá Wallström
​Telefon 036 – 15 61 86

Heléne Ström
Telefon 036 – 15 51 12

Jordbruksverkets pressjour
​036 - 15 63 36

​Frågor om cybridväxter
​Stefan Jansson
​Umeå universitet, Institutionen för fysiologisk botanik
​Telefon 070 – 677 23 31
Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.