Gå direkt till innehåll
Glyfosat är ett ämne i växtskyddsmedel för ogräsbekämpning på jordbruksmark och idag det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.  Foto: Urban Wigert.
Glyfosat är ett ämne i växtskyddsmedel för ogräsbekämpning på jordbruksmark och idag det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige. Foto: Urban Wigert.

Pressmeddelande -

Konsekvenser av ett glyfosatförbud

Nu finns rapporten ”Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?” tillgänglig i sin helhet på Jordbruksverkets webbplats. I rapporten konstaterar Jordbruksverket att ett förbud skulle ha betydande påverkan på lantbruksföretags ekonomi och innebära en stor omställning när det gäller odlingsstrategier. Rapportförfattarna belyser även konsekvenser för klimatet och urlakning av näring i vattendrag, men framhåller att förbättrad teknik och miljövänliga bränsletyper på sikt kan mildra de negativa effekterna.

Glyfosat är ett ämne i växtskyddsmedel för ogräsbekämpning på jordbruksmark och idag det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige. Glyfosat är omstritt inom EU och många miljöorganisationer anser att det bör förbjudas. EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat fram till 15 december 2022

Syftet med rapporten är att beskriva konsekvenser av ett glyfosatförbud för svensk lantbruks- och trädgårdsproduktion, ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Vi har utgått från hur lantbruket fungerar idag och vilka alternativ som skulle finnas tillgängliga efter ett förbud. Rapporten är ett bidrag till den pågående diskussionen om ämnet glyfosats framtid och lyfter även behovet av fördjupade analyser av effekterna på miljö, klimat och ekosystemtjänster. En viktig slutsats är att det behövs intensifierade satsningar för att ta fram alternativ till glyfosat, vilket saknas idag.

Mer information
Rapporten Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?
Pressmeddelandet från den 14 maj: Glyfosatförbud problematiskt för lantbruket - brist på alternativ

Kontaktperson för journalister
Håkan Henrikson
Näringslivschef
070-399 66 41

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.