Skip to main content

Lägsta antalet fall av campylobacter hos kyckling sedan kontrollprogrammet startade på 1980-talet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2020 12:07 CET

Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten hos kyckling. Ambitionen för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella.

Det arbete som startade på 80-talet för att minska smittan, ger effekt.

Kyckling och opastöriserad mjölk är kända källor till smitta av campylobacter. 1988 godkände Jordbruksverket ett kontrollprogram som drivs av branchorganisationen Svensk Fågel för att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling. Tack vare att kycklingproducenterna följt programmets råd och framför allt förbättrat sina hygienrutiner har antalet flockar med campylobactersmitta minskat från cirka 60 procent år 1989 till 4,6 procent år 2019.

Säkert att äta svensk kyckling
Årligen smittas cirka 9 miljoner människor i Europa av campylobacter enligt European food safety authority. Det är den zoonos, sjukdom som smittar mellan djur och människa, som ökar mest.

I genomsnitt är cirka 34,5 procent av europeiska besättningar av slaktkyckling bärare av campylobacter. Vissa europeiska länder har betydligt högre förekomst, över 70 procent.

2019 rapporterades ungefär 6 700 fall av campylobactersmitta hos människor i Sverige. Så få fall har inte rapporterats på 13 år.

Inom det svenska programmet pågår forskning och studier på gårdsnivå med provtagning för att ytterligare minska antalet kycklingflockar med campylbacter. Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten hos kyckling. Ambitionen för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella. 

– Det är glädjande att arbetet med framför allt förebyggande hygieninsatser i kycklinguppfödningen har givit så bra resultat. Nu tror och hoppas vi att den positiva trenden ska hålla i sig, säger Karin Åhl som är smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Viktigt med god hygien i köket
Utöver att det är viktigt att producenterna följer riktlinjerna från  Svensk fågel, är det fortsatt viktigt att konsumenter är noggranna med hygienen i köket. Framförallt att skilja rått kycklingkött från annan mat och alltid genomsteka kycklingkött.

- Många som tillagar kyckling har redan goda kunskaper om hygienen, men det är fortsatt viktigt att påminna om, avslutar Karin Åhl.

Fakta om campylobacter
Campylobacter är en bakterie som kan finnas hos både människor och djur. Symtomen hos människor är kraftiga buksmärtor, diarré, kräkningar och feber. Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, till exempel hos fågel, gris, nöt och får. Bakterien kan finnas på kött av olika slag men är vanligast på fågelkött. Kyckling är en känd källa till smitta. Campylobacter kan också finnas i opastöriserad mjölk.

Jordbruksverket har godkänt Svensk Fågel som huvudman för organiserad hälsokontroll av campylobacter. Målet med programmet är att hålla förekomster av campylobacter under 10 procent på årsbasis.

Kontaktperson för journalister
Karin Åhl
​Djurhälsoenheten
Karin.ahl@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 51 58​

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.