Gå direkt till innehåll
Mink. Foto: Pixabay
Mink. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Minkhållningen har förbättrats - men mer studier behövs

Jordbruksverket har lämnat en rapport om välfärden hos svenska minkar som hålls för produktion av päls till regeringen. Vi bedömer att generellt har svenska minkar fått det bättre men förslår att mer forskning görs.

I januari 2018 fick Jordbruksverket uppdrag av regeringen att utvärdera minkars välfärd. Fokus i utvärderingen är om minkar kan bete sig naturligt på det sätt som de hålls idag.

- Vi har funnit att generellt har minkarna fått det bättre sedan vi beslutade om nya och skärpta djurskyddsregler år 2012. Uppgifter från länsstyrelsens kontrollbesök och även data från minknäringens omsorgsprogram visar på färre brister och en bättre djurmiljö, säger Karin Åhl, utredare och sakkunnig på Jordbruksverket.

Mer forskning behövs

Vi har funnit att det ännu inte är möjligt att utvärdera effekten av nuvarande regler på djurvälfärden. Det finns idag till exempel inga uppgifter på hur vanligt beteendestörningar är hos mink som hålls enligt de nya reglerna. För att ta reda på detta föreslår vi studier som undersöker minkens beteenden under hela dygnet, under alla årstider, och i de system mink hålls idag.

I yttrandet från det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet är det inte tydligt vilka beteenden som mink är starkt motiverade för, men rådet bedömer inte att mink behöver badvatten. Denna bedömning delas dock inte av alla forskare. Rådets yttrande stödjer de nya regler vi har idag om hur mink ska hållas i etagebur med ligghyllor, bolåda med bäddmaterial och berikningsföremål som byts ut.

- Vår slutsats är att den vetenskapliga forskning som finns stödjer de regler vi införde 2012 och att våra regler tillsammans med näringens egna omsorgsprogram för mink har förbättrat djurvälfärden säger Karin Åhl, utredare och sakkunnig på Jordbruksverket

Mer information

Om pälsdjursuppfödning

Rapport - Utvärdering av välfärden hos mink inom pälsproduktionen

Kontaktperson för journalister
Karin Åhl
Enheten för häst fjäderfä och vilt
karin.ahl@jordbruksverket.se
Telefon 070 284 71 22

Helena Elofsson
Enheten för häst fjäderfä och vilt
helena.elofsson@jordbruksverket.se
Telefon 072-551 30 81

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.