Gå direkt till innehåll
Ekologiskt odlad höstraps. Foto: Katarina Holstmark.
Ekologiskt odlad höstraps. Foto: Katarina Holstmark.

Pressmeddelande -

Minskad ekologisk areal 2020

2020 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken med 3 500 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2019. Senast den ekologiskt brukade jordbruksmarken minskade var år 2012. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till drygt 20 procent vilket var i stort sett samma andel som 2019.

Totalt brukades 610 800 hektar jordbruksmark ekologiskt 2020. Arealen åkermark minskade med 5 500 hektar och uppgick till 472 400 hektar medan arealen betesmark ökade med 2 000 hektar till 138 400 hektar.

Omställningsarealen minskade för tredje året i rad
Arealen ekologiskt brukad mark kan delas upp i mark som är helt omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning. Under 2020 minskade arealen under omställning till ekologisk produktion med 14 100 hektar eller 24 procent och uppgick till 44 100 hektar. Sedan 2017 har omställningsarealen minskat med 37 300 hektar eller 46 procent.

Den omställda ekologiska arealen ökade under 2020 med 10 600 hektar, eller 2 procent, till 566 600 hektar. Sedan 2010 har den omställda arealen ökat med 237 200 hektar eller 72 procent.

Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder


Fyra län ligger över målet om andel certifierad jordbruksmark
I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. Under 2020 var drygt 20 procent av Sveriges jordbruksmark certifierad som ekologisk. I figuren nedan redovisas andel ekologisk jordbruksmark per län. Fyra län ligger i dagsläget över inriktningsmålet; Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark per län

Mer information
Läs mer i statistikrapporten Ekologisk växtodling 2020.

I Jordbruksverkets statistikdatabas redovisas länsfördelad statistik om den ekologiska odlingen. I statistikdatabasen redovisas även vissa uppgifter fördelade per kommun.

Den 22 juni publiceras statistik om antalet djur inom den ekologiska djurhållningen 2020 och den 23 juni publiceras statistik om skördar för ekologisk och konventionell odling 2020.

Kontaktperson för journalister
Ulf Svensson
Statistikenheten
ulf.svensson@jordbruksverket.se
Telefon 070-961 50 68

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.