Gå direkt till innehåll
Foto: Torbjörn Pettersson
Foto: Torbjörn Pettersson

Pressmeddelande -

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktionsförutsättningar.

Jordbruksverket har betalat ut drygt 417 miljoner kronor i nationellt stöd för 2019. Den största delen av stödet, cirka 92 procent, går till mjölkproduktion och för transport av mjölk till mejerierna.

- Vi vet att nationella stödet är betydelsefullt för lantbrukare i landets norra delar. Det bekräftas varje år när vi gör rapporten och ser stödets effekter, säger Rebecka Arveström på Jordbruksverkets miljöersättningsenhet.

Både ökad och minskad produktion

Under de senaste åren har mjölkproduktionen i stödområdet haft en starkare utveckling jämfört med landet i stort. Trenden höll i sig även 2019 och mjölkproduktionen var den största sedan 2015. Däremot minskade slaktsvinsproduktionen med nationellt stöd något under 2019 efter några år med stigande antal. För de andra produktionsformerna syns ingen större skillnad jämfört med 2018.

Jordbruksverket rapporterar till EU-kommissionen varje år

Sverige har rätt att ge ett långsiktigt nationellt stöd för att traditionellt jordbruk även fortsättningsvis ska finnas i särskilda regioner där förutsättningarna för att bedriva jordbruk är sämre. Sverige ska varje år rapportera effekterna av stödet till EU-kommissionen. Jordbruksverket har därför tagit fram rapporten Årsrapport för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige 2019 som har skickats till näringsdepartementet.

Mer information

Årsrapport för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige 2019

Läs mer om det nationella stödet till lantbrukare i norra Sverige

Kontaktpersoner för journalister

Rebecka Arveström
Miljöersättningsenheten
rebecka.arvestrom@jordbruksverket.se
Telefon 036 – 15 57 05

Bengt Johnsson
Jordbruksekonomiska enheten
bengt.johnsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 93

Torben Söderberg
Jordbruksekonomiska enheten
torben.soderberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 93

Ämnen

Taggar


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36