Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu flyttar de vilda fåglarna – viktigt med gott smittskydd i fjäderfäbesättningar

Under hösten är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Europa och det innebär en ökad risk för spridning av fågelinfluensa. Under vinterhalvåret, oktober till april är förutsättningarna för smittspridning goda och vi vill uppmana alla som håller fjäderfän att höja biosäkerheten. Det är extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar under denna tid.

– För att undvika spridning av fågelinfluensa och även newcastlesjuka från vilda fåglar till fjäderfäbesättningar, hobbyhöns och andra tamfåglar är det nu mycket viktigt med goda hygienrutiner, säger Enisa Miljanic på smittbekämpningsenheten. I dagsläget gäller skyddsnivå 1 som innebär förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa i hela Sverige. Skyddsnivå 1 innebär att fåglarna får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Utbrott i Ryssland och Kazakstan
Under juli till september har Ryssland rapporterat flera fall av högpatogent (sjukdomsframkallande) fågelinfluensavirus av typen H5N8 hos tama fjäderfän och vilda fåglar i södra delen av landet. Även från norra delen av Kazakstan rapporteras det utbrott. Under hösten kommer ett flertal vilda fågelarter att förflytta sig söderut och västerut bland annat från de drabbade regionerna. I samband med det ökar risken för introduktion av fågelinfluensa till Europa och tidigare utbrott av fågelinfluensa i Sverige och Europa har föregåtts av utbrott i samma område som nu är drabbat av sjukdomen.

Övervakning hos vilda fåglar kan ge förvarning
Viruset har vattenlevande fåglar som reservoar, men kan även drabba andra vilda fågelarter. Det är därför viktigt att rapportera ökad fågeldödlighet, särskilt om flera fåglar hittas på samma plats. Rapportera gärna fynden till SVA via rapporteravilt.sva.se.

Goda smittskyddsrutiner minskar risken
Det är viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Hygienrekommendationer

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
  • Skyddsnivå 1 innebär att foder och vatten ska ges under tak eller under skydd utomhus.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Ryssland och Kazakstan och som cirkulerat i Europa sedan årsskiftet har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Mer information
Läs mer i EFSAs kvartalsrapport

Om förebyggande åtgärder för de som håller fjäderfä och fåglar i fångenskap

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

SVA:s information om fågelinfluensa

Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2019.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktperson för journalister
Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare
Smittbekämpningsenheten
enisa.miljanic@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 60 91

Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog
Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
karl.stahl@sva.se
Telefon 018-67 41 27

Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterade nyheter

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.