Gå direkt till innehåll
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pressmeddelande -

Ny e-tjänst för att enkelt söka CITES-intyg och CITES-tillstånd

Nu lanserar vi nya e-tjänster som gör det enklare att söka CITES-intyg och CITES-tillstånd. Cirka 5 600 djurarter och över 30 000 växtarter är starkt hotade på grund av omfattande handel världen över. För att handla med hotade arter behöver man ha ett så kallat CITES-intyg eller CITES-tillstånd.

 - Nu blir det lättare att göra rätt när man söker CITES-intyg och CITES-tillstånd eftersom e-tjänsterna vägleder den som söker. Då är det också mindre risk för att man behöver skicka in uppgifter i efterhand, säger Anna-Karin Båvius. Dessutom är vårt mål att den som söker ska få sitt beslut snabbare.

En annan fördel med e-tjänsterna är att man kan spara ansökan och återanvända den nästa gång man ska söka. Man kan också på ett enkelt sätt söka flera intyg och tillstånd på samma gång.

Mer information

Läs mer om CITES

Här finns e-tjänsterna för CITES-intyg och CITES-tillstånd

Kontaktperson för journalister
Anna-Karin Båvius
Enheten för CITES, foder och djurprodukter
Anna-karin.bavius@jordbruksverket.se
Telefon 070-36 01 649

Fakta

  • CITES-konventionen är en internationell överenskommelse om handeln med hotade arter av vilda djur och växter.
  • Det finns cirka 5 600 djurarter och över 30 000 växtarter som är starkt hotade på grund av omfattande handel världen över.
  • CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora och kallas även för Washingtonkonventionen.

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.