Gå direkt till innehåll
Foto: Scandinav bildbyrå
Foto: Scandinav bildbyrå

Pressmeddelande -

Nya föreskrifter om hästhållning

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter om hästhållning. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på. Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2019.

I arbetet med föreskrifterna har fokus varit på att ta fram funktionsregler, det vill säga beskriva den funktion som ska uppnås och minska mängden detaljkrav när det gäller hur detta ska göras. Föreskrifterna har också förändrats i strukturen och språket har justerats i syfte att bestämmelserna ska bli mer lättlästa.

- Vi har som uttalat mål på Jordbruksverket att våra föreskrifter ska bli mer målinriktade, vilket vi tagit fasta på i arbetet med de nya hästföreskrifterna. Det kan finnas många sätt att uppnå en god djurhållning och det är viktigt att våra föreskrifter tillåter en utveckling av hästhållningen om vi når samma, eller högre, nivå på djurskyddet. Dessa föreskrifter är ett steg i den riktningen, säger David Slottner, på Jordbruksverket.

Föreskrifterna innehåller inte något förbud mot att hålla hästar uppbundna i spiltor, utan justerar bara den bestämmelse som finns i de nuvarande föreskrifterna. Detta innebär att hästar får fortsätta hållas i befintliga spiltor, men inte i nybyggda sådana. Användning av skötselspiltor, utfodringsspiltor och liknande påverkas inte av föreskrifterna.


Kontaktpersoner för journalister
David Slottner
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Telefon: 036-15 61 43
david.slottner@jordbruksverket.se

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.