Gå direkt till innehåll
Blommande träda. Foto: Louice Lejon
Blommande träda. Foto: Louice Lejon

Pressmeddelande -

Nytt datum för skötsel av trädor

Jordbruksverket har gjort justeringar i reglerna som berör skötsel av mark som ligger i träda. Startdatumet för förbudet mot avslagning av träda ändras från den 1 mars till den 1 april.

Tidigare fick man inte putsa eller slå av växtlighet på träda under perioden 1 mars – 30 juni. Nu flyttas alltså startdatumet för förbudet fram en månad och den nya perioden blir 1 april – 30 juni. Detta innebär att lantbrukarna kan göra en tidig putsning av trädan, vilket är bra för att gynna blommande örter och gräs. Samtidigt är det få fågelarter som missgynnas då de flesta fåglar inte börjar häcka före 1 april.

- Tidigare har det varit svårt för lantbrukare att hinna med en tidig putsning av trädan då vi i Sverige ofta har ett snötäcke fram till 1 mars, säger Johannes Eskilsson, handläggare på Jordbruksverket.

Ängs- och betesmarker hör till de artrikaste miljöerna i vårt land och har därmed höga natur- och kulturvärden. I samband med uppdateringen av föreskriften Om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket har Jordbruksverket även gjort vissa skärpningar mot tidigare.

  • Mineralgödsel, stallgödsel samt slam eller andra organiska gödselmedel får inte spridas på betesmark.
  • Sten, massor och avfall får inte placeras på betesmark.

Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket är till för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer och för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Vår föreskrift kompletterar Naturvårdsverkets regler gällande biotopskyddsområden.

Den uppdaterade föreskriften träder i kraft den 15 februari 2020.

Mer information

​​Om träda på Jordbruksverkets webbplats​

​Regler för hänsyn till natur- och kulturmiljöer (på denna sida hittar du även den uppdaterade föreskriften)

Kontaktperson för journalister

Johannes Eskilsson
Växtnäringshandläggare, Jordbruksverket
036-15 61 58
johannes.eskilsson@jordbruksverket.se

Ämnen

Taggar


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36