Gå direkt till innehåll
Genrebild kalkoner. Foto Scandinav Bildbyrå
Genrebild kalkoner. Foto Scandinav Bildbyrå

Pressmeddelande -

Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

Den 15 februari bekräftades att ytterligare en kalkonbesättning drabbats av fågelinfluensa, denna gång i sydöstra Skåne. Det är det sjunde fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna influensasäsong, tredje fallet på kalkon.

Fågelinfluensa har konstaterats på en anläggning med slaktkalkoner i sydöstra Skåne. Anläggningen är spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

Om skyddsnivåer

Mycket smittsamt mellan fåglar

3 500 kalkoner har avlivats och anläggningen kommer att saneras. De fågelinfluensavirus som cirkulerar nu är mycket smittsamma mellan fåglar men har inte visat några tecken på att smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

− Vi ser fortsatt en stor spridning av fågelinfluensan i Europa, och det kommer inte som en överraskning att vi får fler fall även i Sverige. Vädret är väldigt gynnsamt för viruset just nu och så länge vi har vinterväder finns det tyvärr risk för fler utbrott. Normalt ser vi en minskning av cirkulerande virus bland vilda fåglar när vi får högre temperaturer och mer solsken, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär Jordbruksverket.

Tänk på biosäkerheten

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att dina fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.

Det här kan du göra för att minska risken för att dina djur blir smittade

 • Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.
 • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
 • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
 • Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
 • Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.
 • Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
 • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.
 • Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.
 • Bekämpa skadedjur kontinuerligt.

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget

Karta – restriktionsområde Simrishamn kommun, Skåne

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktperson för journalister

Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon 070-399 66 41

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.