Gå direkt till innehåll
Illustration, kretslopp på ekologisk gård
Illustration, kretslopp på ekologisk gård

Pressmeddelande -

Nytt lektionsmaterial om ekologiska livsmedel

Nu utökar Jordbruksverket sitt läromedelsmaterial MatRätt med ett faktablad och två lektioner om ekologisk mat. Syftet är att ge framtidens konsumenter, ungdomarna, ett verktyg att lära sig mer om ekologisk mat.

Under hösten 2017 lanserade Jordbruksverket i samarbete med LRF ett läromedelsmaterial om hållbar mat under rubriken MatRätt. Nu har Jordbruksverket kompletterat de fem faktablad och 12 lektioner som finns sedan tidigare med ett faktablad och två lektioner om ekologisk mat.

- Många konsumenter idag är måna om att äta en kost som är hållbart producerad, en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel är ett tecken på denna utveckling. Men det är inte alla konsumenter som vet vad de får när de väljer ekologiskt, eller vilken skillnad det är mellan olika ekomärkningar. De här kunskapsluckorna vill vi hjälpa till att fylla, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverkets marknadsavdelning.

Lektionerna passar många

Lektionerna är anpassade efter läroplanerna för årskurs 7-9 samt för gymnasiet för ämnena:

  • biologi,
  • hem- och konsumentkunskap,
  • naturbruk,
  • naturkunskap och
  • svenska.

Materialet går naturligtvis även bra att använda även för andra som är intresserade av att lära sig mer om frågan.

- Vi har månat om att materialet ska vara sakligt. I både faktabladet och lektionerna betonar vi att det finns många olika produktionssystem i lantbruket som kompletterar varandra, och att det mesta av livsmedelsproduktionen idag utvecklas för att bli mer miljömässigt hållbar. Ekologisk produktion har fördelar, men det har även andra metoder att producera mat. Vi vill med andra ord inte bidra till en debatt där det ena produktionssättet ställs mot det andra, avslutar Åsa Lannhard Öberg.

Mer information

Syftet med satsningen MatRätt är att ge lärare och elever i årskurs 6 till 9 och gymnasiet bättre möjligheter att jobba med frågor om hållbar mat i klassrummen. För gymnasiet erbjuder MatRätt sedan tidigare också förslag på gymnasiearbeten. Materialet går även bra att använda i många andra sammanhang, för att öka kunskapen om hållbar mat på ett snabbt och inspirerande sätt.

MatRätt är digitalt och går att ladda ner gratis på www.maträtt.com

Kontaktperson för journalister
Åsa Lannhard Öberg
Enheten för handel och marknad

asa.lannhard@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 52 74

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.