Gå direkt till innehåll
Foto: Markus Tiburzi
Foto: Markus Tiburzi

Pressmeddelande -

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Jordbruksverket är representerat, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.

Du som köper en hund har ansvar för att säkerställa att valpen kommer från en bra uppfödning. Valpar av populära raser (till exempel fransk bulldogg) och blandraser (till exempel labradoodle och pomchi) som kommer in till Sverige kan födas upp i misär på så kallade valpfabriker. Där kan tikarna utsättas för tvångsparningar och leva under svåra förhållanden, både under dräktigheten och efter att valparna fötts. Valpar skiljs från sina mammor för tidigt vilket kan medföra beteendeproblem med rädslor eller aggressivitet som följd. Dessutom bär en del av valparna som föds upp på den här typen av valpfabriker på smittsamma sjukdomar – och att behandla ett sjukt djur kan medföra stora kostnader.

Dagliga beslut

– Vi tar dagligen beslut om vad som ska hända med djur som stoppas vid gränsen eller har förts in i landet i strid med införselkraven. Beroende på omständigheterna kan djuren avvisas, avlivas eller karantäniseras. Om man köper ett djur är det mycket viktigt att man är helt säker på att det uppfyller alla krav, annars utsätter man sig och sitt djur för en mycket stor risk med en lång och jobbig returresa eller i värsta fall avlivning, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Kan bära på smittsamma sjukdomar

Även hundar som säljs via ideella organisationer kan bära på smittsamma sjukdomar eller ha beteendeproblem. I många länder är det ett sätt att tjäna pengar genom att förmedla hundar till lokala hjälporganisationer, som i sin tur säljer dem vidare till Sverige.

– De flesta hundar som förs in i landet illegalt säljs via annonser på nätet. Hundarna uppfyller inte hälsokraven, är för unga för att vaccineras och har ofta falska pass. Den illegala handeln riskerar inte bara valparnas välfärd utan även djur- och folkhälsan eftersom vissa sjukdomar kan smittas vidare till andra djur och människor. Utbrottet av covid-19 påminner oss om hur viktigt det är att sammankoppla djur- och humanhälsa, säger Sonia Lopes som är länsveterinär på Länsstyrelsen Stockholm.

Så undviker du att köpa smuggelhund

  • Se till att du träffar uppfödaren och valpen i deras egna hem, gärna några veckor innan köpet. Hämta aldrig en hund på en annan plats, till exempel en parkeringsplats.
  • Köp direkt från en uppfödare och acceptera aldrig en mellanhand.
  • Kontakta Svenska Kennelklubben för att se om uppfödaren är ansluten och mamman till valpen är registrerad med stamtavla alternativt kontakta Jordbruksverket för att kontrollera att mamman är registrerad i hundregistret. Det är lag på att alla hundar ska vara id-märkta och registrerade i hundregistret.
  • Om valpen kommer från utlandet, säkerställ att den uppfyller införselkraven. Se Jordbruksverkets webbsida om vad som gäller om du vill ta ett utländskt djur till Sverige.
  • Läs på vad du bör tänka på för att undvika att köpa en insmugglad valp. Läs mer hos Jordbruksverket.
  • Vid misstanke om hundsmuggling och frågor om hundköp – hit vänder du dig
  • Jordbruksverket: För anmälan vid misstanke om djursmuggling, frågor gällande hundregistret och andra relaterade frågor. Telefon: 036-15 50 00 eller e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
  • Tullverket: Vid misstanke om djursmuggling, innan djuren kommer in i Sverige, kontakta Tullverket på 90114 och meddela plats och ankomsttid.
  • Länsstyrelsen: Om du misstänker försäljning av valpar som hålls i en dålig miljö eller behandlas illa – gör en anmälan till länsstyrelsen i länet där du ska köpa valpen.
  • Svenska Kennelklubben: Skriv till kopahund@skk.se för råd om hundköp.

Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd arbetar med frågorna hundsmuggling och avelsfrågor. Samverkansgruppen består av representanter från Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund och Veta-bolaget.

Mer information

Köp inte olagligt införda hundar (film av Samverkansgruppen för hundvälfärd)

Köp av gatuhund innebär risker (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA)

Varning för smuggelhundar (film som tagits fram av Djurens Vänner, Svenska Djurskyddsföreningen, Tullverket och Jordbruksverket)

Dags att köpa hund? (film som tagits fram av Djurens Vänner, Svenska Djurskyddsföreningen, Tullverket och Jordbruksverket)

Kontaktpersoner för journalister

Lotta Hofverberg
Smittbekämpningsenheten
Lotta.Hofverberg@jordbruksverket.se
036-15 52 31

Erik Ringström
Smittbekämpningsenheten
Erik.Ringstrom@jordbruksverket.se
036-15 57 93

Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.