Gå direkt till innehåll
Kyla och regn försenade vårsådden och den torra och varma sommaren hämmade sen tillväxten av grödorna. Foto: Knut-Per Hasund.
Kyla och regn försenade vårsådden och den torra och varma sommaren hämmade sen tillväxten av grödorna. Foto: Knut-Per Hasund.

Pressmeddelande -

Ogynnsamt väder sänkte årets spannmålsskörd

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5 miljoner ton, vilket är 16 procent mindre än förra årets skörd. Totalskörden är 7 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det extrema regnväder under vår och höst samt torrt väder under sommarens tillväxtperiod som minskade skördenivåerna.

Kyla och regn försenade vårsådden och den torra och varma sommaren hämmade sen tillväxten av grödorna. När det blev dags för skörd började det regna igen, och en del av grödorna fick lämnas oskördade eftersom fälten var så blöta att de inte var farbara. Det har även rapporterats om översvämningar från en del håll i landet.

Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var stora. Höstvetearealen var den största någonsin. Avkastningen per hektar av höstvete minskade däremot med 12 procent jämfört med förra året. För vårkorn och havre minskade hektarskördarna ännu mer, med 24 respektive 28 procent jämfört med i fjol.

Raps- och rybsskörden tangerar fjolårsnivån
Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 341 200 ton, och är därmed i nivå med förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var på riksnivå 6 procent lägre än under 2020.

Totalskörden av ärter 20 procent mindre än i fjol
Den totala skörden av ärter beräknas till 58 200 ton, vilket är 20 procent mindre än både fjolårsskörden och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 44 900 ton, vilket är 23 procent mindre än förra årets totalskörd och 39 procent mindre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av åkerbönor blev 24 procent lägre än under 2020.

Mer information
Läs mer i det statistiska meddelandet Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2021
Mer om statistiken i bloggen Jordbruket i siffror

Uppgifter om höstsådda arealer år 2021 kommer att publiceras den 30 november.

Kontaktpersoner för journalister
Ann-Marie Karlsson, 036-15 59 33
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Gerda Ländell, 010-479 68 07
gerda.landell@scb.se

Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat material

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.