Skip to main content

Pengar till projekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2019 08:00 CET

Svenska smaker på matmässan Grüne Woche. Foto: Jordbruksverket/Bernhard Ludewig

Jordbruksverket utlyser sju miljoner kronor till projekt som syftar till att förmedla information om traditionell småskalig matkultur. Syftet är att ta tillvara, utveckla och göra traditionell kunskap och levande traditioner om mat och matkultur synliga.

Projekten ska göra information om traditionell matkultur synlig för att skapa intresse och sprida kunskap om materiellt och immateriellt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider i Sverige.

De insatser som Jordbruksverket kommer att prioritera är projekt som omfattar hela landet eller utgör ett kluster som främjar traditionell mat och matkultur i flera regioner

- I vårt uppdrag ska vi främja ett levande och dynamiskt kulturarv, kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Det är det vi har för avsikt att göra genom denna utlysning, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.

Du kan läsa mer om utlysningen här (sista dag att söka är den 6 december)

En del i ett regeringsuppdrag

Utlysningen är en del av de insatser som Jordbruksverket genomför inom landsbygdsprogrammet och regeringsuppdraget ”Traditionell småskalig matkultur” där vi samarbetar med tre andra myndigheter, Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen samt Sametinget.

Kontaktperson för journalister

Camilla Bender Larson
Landsbygdsutvecklare
camilla.benderlarson@jordbruksverket.se
036-15 64 85

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.